Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Біоімпедансометрія у вивченні складу тіла дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням

Authors: Кислова Р.М., Завгородня Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: вивчити склад тіла у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) шляхом біоімпедансометрії.
Матеріали та методи. У дослідження включено 17 дітей з ожирінням, середній вік обстежених становив 12,00 ± 0,64 року. Оцінку стану трофіки проводили шляхом визначення індексу маси тіла (ІМТ) та його зіставлення з таблицями сигмальних відхилень відповідно віку та статі. Верифікація діагнозу НАЖХП відбувалась за рекомендаціями Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів (ESPGHAN). Наявність стеатозу печінки визначалась шляхом вимірювання контрольованого параметра атенуації ультразвуку (САР) апаратом FibroScan®502touch (Echosense, Франція). Склад тіла дітей досліджували шляхом біоімпедансометрії за допомогою TANITA MC-780MA. Оцінку жирової маси тіла проводили за ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue