Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Ліпідний обмін у дітей з неалкогольною жировою хворобою та фіброзом печінки на тлі ожиріння

Authors: Кленіна І.А., Завгородня Н.Ю., Грабовська О.І.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: дослідити особливості ліпідного обміну у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) залежно від наявності фіброзу печінки.
Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 40 дітей віком від 10 до 17 років. Залежно від наявності стеатозу та фіброзу печінки за даними транзієнтної еластографії (Fibroscan®502touch) та індексу маси тіла діти були розподілені на групи: І група — діти з ожирінням з НАЖХП та фіброзом печінки (n = 12); ІІ група — діти з ожирінням з НАЖХП без фіброзу печінки (n = 16); ІІІ група — діти з ожирінням без НАЖХП та фіброзу печінки (n = 6); ІV група (контрольна) — діти з нормальною масою тіла без НАЖХП ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue