Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГИНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Рівень гастрину та холецистокініну у сироватці крові хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та спондилоартрит хребта

Authors: Сірчак Є.С., Цьока С.А., Сірчак С.С., Коваль В.Ю.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: вивчити особливості зміни рівня гастрину (ГН) та холецистокініну (ХЦК) у сироватці крові хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) та спондилоартрит хребта (САХ).
Матеріали та методи. Обстежено 36 хворих з ГЕРХ та САХ. Усім обстеженим хворим проведено загальноклінічні методи дослідження. Для підтвердження діагнозу ГЕРХ в обстежуваних хворих з САХ виконано фіброезофагогастродуоденоскопію (ФЕГДС), а також проведено добовий рН-моніторинг (за методикою проф. В.Н. Чернобрового). У сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу в обстежених хворих визначено рівень ГН (ELISA Gastrin-EIA test kit Cat. No CS001 30) та ХЦК (тест-система «Peninsula Laboratories», США).
Результати. Аналіз рівня ГН та ХЦК у сироватці крові у ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue