Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Інсулінорезистентність при формуванні неалкогольного фіброзу печінки у дітей

Authors: Степанов Ю.М., Татарчук О.М., Завгородня Н.Ю., Кленіна І.А., Коненко І.С., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити зміни індексу НОМА-IR при формуванні неалкогольного фіброзу печінки у дітей.
Матеріали та методи. Обстежено 50 дітей із надмірною масою тіла та ожирінням, які знаходилися на лікуванні у відділенні дитячої гастроентерології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». За даними транзієнтної еластографії (FibroScan®502touch, Echosence, Франція) діти були розділені на чотири групи: І група — 13 дітей, хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) з фіброзом ≥ F1, ІІ — 16 дітей із НАЖХП без фіброзу, ІІІ — 11 дітей із ожирінням або надмірною масою тіла без НАЖХП та без фіброзу. Контрольну ІV групу становили 10 дітей із нормальною масою тіла без НАЖХП та фіброзу ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue