Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Стан гуморального імунітету у хворих з виразковим колітом залежно від тяжкості і тривалості захворювання

Authors: Стойкевич М.В., Тарасова Т.С., Федорова Н.С., Татарчук О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: дослідити зміни показників гуморального імунітету у пацієнтів з виразковим колітом (ВК) залежно від тяжкості та тривалості захворювання.
Матеріали та методи. Обстежений 61 хворий на ВК. Пацієнти розподілені на групи залежно від тяжкості, визначеної за індексом Мейо: легкий ступінь ВК — 5 пацієнтів (І група), ВК середнього ступеня — 41 пацієнт (ІІ група), 15 пацієнтів — ВК тяжкого ступеня (ІІІ група). Рівень ІЛ-10, TNF-α, IgG4 в сироватці крові визначали імуноферментним методом.
Результати. Для хворих на ВК характерно вірогідне підвищення вмісту IgG4 в 1,9 раза (р < 0,05), TNF-α в 9,2 раза (р < 0,05) порівняно із контрольною групою, тоді як концентрація ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue