Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Вплив цитокінів на інсулінорезистентність у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням

Authors: Татарчук О.М., Завгородня Н.Ю., Кленіна І.А., Грабовська О.І., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити зміни рівня цитокінів при розвитку інсулінорезистентності у дітей із надмірною масою тіла та ожирінням.
Матеріали та методи. Було обстежено 104 дитини із надмірною масою тіла та ожирінням (середній вік 12,15 ± 2,51 року). Залежно від рівня HOMA-IR діти були розподілені на 3 групи: І групу становили 23 дитини із нормальним рівнем HOMA-IR (до 75 перцентиля відповідно до віку та статі), ІІ група — 46 дітей із помірним підвищенням (HOMA-IR до 6,0), ІІІ група — 35 дітей із значним підвищенням (HOMA-IR більше ніж 6,0). Оцінку стану трофіки проводили шляхом розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) та зіставлення з таблицями ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue