Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Результати неінвазивної діагностики стеатозу печінки у співвідношенні з індексом маси тіла у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

Authors: Ягмур В.Б., Діденко В.І., Кислова Р.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначення зв’язку між ступенем стеатозу печінки та індексом маси тіла (ІМТ) у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).
Матеріали та методи. Критерієм включення в дослідження була наявність у пацієнта НАЖХП, що визначалась у результаті вимірювання показника контрольованого параметра затухання (САР) апаратом FibroScan-touch 504. Обстежено 40 хворих на НАЖХП, які за ступенем стеатозу були розподілені на дві групи. У І групу увійшли 16 пацієнтів з мінімальним стеатозом (частка гепатоцитів, що містять жирові включення, була не більше ніж 33 %), показники САР у середньому (202 ± 35,2) дБ/м. ІІ групу становили 24 хворі із помірним та вираженим стеатозом (частка ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue