Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №4, 2023

Повернутися до номеру

Рання діагностика уражень гепатобіліарної системи при муковісцидозі в дітей

Автори: Циунчик Ю.Г.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Збільшення тривалості життя хворих на муковісцидоз сприяє формуванню тяжкої патології гепатобіліарної системи, призводячи до розвитку біліарного цирозу з летальним кінцем. Метою дослідження було поглиблене вивчення клінічних особливостей ураження печінки, пошук методів раннього виявлення і визначення ступеня його тяжкості. Матеріали та методи. Обстежено 108 хворих на муковісцидоз дітей віком 0–17 років. Стадія фіброзу визначалася за допомогою транзієнтної еластографії на апараті FibroScan®502 (Echosens, Франція). Вивчалася активність ферментів (аланінамінотрансфераза, аспартат­амінотрансфераза, лужна фосфатаза, гамма-глутамілтранспептидаза, лактатдегідрогеназа-5), ультразвукових параметрів печінки на різних стадіях фіброзу печінки. Результати. У 29,6 % хворих на муковісцидоз дітей визначалися фібротичні зміни паренхіми печінки різного ступеня вираженості (коливання медіани еластичності печінки становили від 5,9 до 49,0 кПа), з них у половини дітей (14,8 %) виявлено цироз печінки. Встановлено залежність підвищення активності лужної фосфатази, гамма-глутамілтранспептидази, лактатдегідрогенази-5 і збільшення лівої частки печінки, зменшення коефіцієнта k — співвідношення розмірів правої та лівої часток печінки від ступеня фіброзу F1-F4 (р < 0,05). Висновки. Рання діагностика ураження гепатобіліарної системи при муковісцидозі в дітей полягає у визначенні підвищеної активності лужної фосфатази, гамма-глутамілтранспептидази, лактатдегідрогенази-5, змін ультразвукових параметрів печінки й уточненні ступеня фіброзу печінки за допомогою транзієнтної еластографії FibroScan за шкалою METAVIR. Вік хворої на муковісцидоз дитини понад 6 років, чоловіча стать і наявність у генотипі делеції ΔF508 визначають високу ймовірність ураження гепатобіліарної системи.

Background. An increase in life expectancy of patients with cystic fibrosis contributes to the formation of severe patho­logy of the hepatobiliary system, leading to the development of fatal biliary cirrhosis. The purpose was to prospectively assess the predictive value of a combination of serum liver enzymes, ultrasound liver parameters and transient elastography for diagnosis of clinically significant liver fibrosis. Materials and methods. We enrolled 108 children aged 0–17 years with cystic fibrosis. The fibrosis stage was determined using transient elastography on FibroScan® 502 (Echosens, France). The activity of enzymes (alanine transaminase, aspartate transaminase, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferase, lactate dehydrogenase-5), ultrasound parameters of the liver at different stages of liver fibrosis have been investigated. Results. Liver fibrosis of varying severity was detected in 29.6 % of patients with cystic fibrosis (liver elasticity ranged from 5.9 to 49.0 kPa). Li­ver cirrhosis was observed in 14.8 % of children with cystic fibrosis. The dependence of an increase in the activity of alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transpeptidase, lactate dehydrogenase-5 and an enlargement of the left lobe of the liver, a reduction in the k ratio of the sizes of the right and left lobes of the liver on the degree of fibrosis F1-F4 (р < 0.05) was found. Conclusions. The combined use of transient elastography FibroScan with increased activity of the alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transpeptidase, lactatе dehydrogenase-5 and changing of ultrasound liver parameters could be used for early diagnosis of hepatobiliary lesions in cystic fibrosis. The age of a patient with cystic fibrosis over 6 years old, male gender and the presence of ΔF508 deletion in the genotype have a high positive predictive value for liver fibrosis and cirrhosis.


Ключові слова

діти; муковісцидоз; гепатобіліарна система; фіброз печінки; цироз

children; cystic fibrosis; hepatobiliary system; liver fibrosis; cirrhosis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Dodge J.A., Lewis P.A., Stanton M., Wilsher J. Cystic Fibrosis mortality and survival in the United Kingdom, 1947 to 2003. Eur. Respir. J. 2007. 29(3). 522-526. doi: 10.1183/09031936.00099506.
 2. Colombo C., Zazzeron L. Liver Disease in Cystic Fibrosis. In book: Diseases of the Liver and Biliary Tree. 2021. Р. 93-113. doi: 10.1007/978-3-030-65908-0_6.
 3. Thavamani A., Sankararaman S., Sferra T. Association between cystic fibrosis-related liver disease, mortality, and disease burden in children. J. Cyst. Fibros. 2022. 21. 113-114. doi: 10.1016/s1569-1993(22)00883-9.
 4. Stonebraker J.R., Ooi C.Y., Pace R.G., Corvol H., Knowles M.R., Durie P.R., Ling S.C. Features of severe liver disease with portal hypertension in patients with cystic fibrosis. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2016. 14. 1207-1215.e1203. doi: 10.1016/j.cgh.2016.03.041.
 5. Colombo C. Liver disease in cystic fibrosis. Curr. Opin. Pulm Med. 2007. 13. 529-536. doi: 10.1097/mcp.0b013e3282f10a16. 
 6. Debray D., Kelly D., Houwen R. et al. Best practice guidance for the diagnosis and management of cystic fibrosis-associated liver disease. J. Cyst. Fibros. 2011. 10 (Suppl. 2). 829-36. doi: 10.1016/s1569-1993(11)60006-4
 7. Herrmann U., Dockter G., Lammert F. Cystic fibrosis-associated liver disease. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2010. 24(5). 585-592. doi: 10.1016/j.bpg.2010.08.003.
 8. Rowland M., Bourke B. Liver disease in cystic fibrosis. Curr. Opin. Pulm. Med. 2011. 17(6). 461-466. doi: 10.1097/mcp.0b013e32834b7f51.
 9. Pereira T.N., Lewindon P.J., Smith J.L., Murphy T.L., Lincoln D.J., Shepherd R.W., Ramm G.A. Serum markers of hepatic fibrogenesis in cystic fibrosis liver disease. J. Hepatol. 2004. 41. 576-583. doi: 10.1016/j.jhep.2004.06.032.
 10. Wunsch E., Krawczyk M., Milkiewicz M., Trottier J., Barbier O., Neurath M.F. et al. Serum autotaxin is a marker of the severity of liver injury and overall survival in patients with cholestatic liver diseases. Sci. Rep. 2016. 6. 30847. doi: 10.1038/srep30847.
 11. Leung D.H., Khan M., Minard C.G., Guffey D., Ramm L.E., Clouston A.D. et al. Aspartate aminotransferase to platelet ratio and fibrosis-4 as biomarkers in biopsy-validated pediatric cystic fibrosis liver disease. Hepatology. 2015. 62. 1576-1583. doi: 10.1002/hep.28016.
 12. de Ledinghen V., Le Bail B., Rebouissoux L., Fournier C., Foucher J., Miette V. et al. Liver stiffness measurement in children using FibroScan: feasibility study and comparison with Fibrotest, aspartate transaminase to platelets ratio index, and liver biopsy. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2007. 45. 443-450. doi: 10.1097/mpg.0b013e31812e56ff.
 13. Cook N.L., Pereira T.N., Lewindon P.J. et al. Circulating –MicroRNAs as Noninvasive Diagnostic Biomarkers of Liver Disease in Children With Cystic Fibrosis. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2015. 60. 247-254. doi: 10.1097/mpg.0000000000000600.
 14. Bedossa P., Poynard T. An algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C. The METAVIR cooperative study group. Hepatology. 1996. 24(2). 289-293. doi: 10.1002/hep.510240201.
 15. Sandrin L., Fourquet B., Hasquenoph J.M., Yon S., Fournier C., Mal F. et al. Transient elastography: a new noninvasive method for assessment of hepatic fibrosis. Ultrasound Med. Biol. 2003. 29. 1705-1713. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2003.07.001.
 16. Daniel H. Leung Hepatic fibrosis scores and serum biomarkers in pediatric hepatology. Clin. Liver Dis. (Hoboken). 2017 May. 9(5). 125-130. doi: 10.1002/cld.634. 
 17. Friedrich-Rust M., Schlueter N., Smaczny C., Eickmeier O., Rosewich M., Feifel K. et al. Non-invasive measurement of liver and pancreas fibrosis in patients with cystic fibrosis. J. Cyst. Fibros. 2013. 12. 431-439. doi: 10.1016/j.jcf.2012.12.013.

Повернутися до номеру