Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 13, №2, 2023

Повернутися до номеру

Вишкіл з виживання — новий підхід до засвоєння навичок надання домедичної допомоги цивільним

Автори: V.S. Sulyma (1), U.V. Kuz (1), Yu.O. Filiak (1), L.V. Tverdokhlib (1), Kh.V. Hafiychuk (1), V.S. Sarancha (2)
(1) — Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
(2) — Zagreb Central Polyclinic, DETOCRE Clinic, Zagreb, Croatia

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Навчання основам цивільного захисту в Україні за весь період незалежності майже повністю копіювало методологію застарілої системи освіти. Такий тип освіти зовсім не робить акцент на систематичному, до автоматизму, відпрацюванні практичної навички. Проте втрати серед мирного населення в сучасних війнах можуть перевищувати кількість загиблих військових. Час кардинального перегляду формального ставлення до викладання безпеки життєдіяльності настав. Формат викладання й навчання підготовленими висококваліфікованими інструкторами має бути з суттєвим практично орієнтованим ухилом у новостворених симуляційних центрах. Лише неодноразове відпрацювання навички у випадку виникнення екстреної ситуації може врятувати людське життя. Матеріали та методи. Вишкіл тривалістю 2 години складається з 2 основних блоків — теоретичного й практичного. Теоретичну частину (блок 1) проводить досвідчений інструктор протягом 30 хв (крок 1) з висвітленням інформації в анімаційній лекції з клінічними випадками з можливістю поставити запитання. Практичну частину (блок 2) забезпечують 6 інструкторів, які демонструють (крок 2) усі практичні навички з надання домедичної допомоги, подібні до лекційного матеріалу з відповідями на запитання (крок 3). Кожен контрольований інструктором учасник виконує кожну навичку на трьох станціях — «М», «АR», «СН» за алгоритмом MARCH (крок 4). Усі слухачі обов’язково проходять кожну станцію, тому існує кількісне обмеження до 60 осіб. ­Результати. Ми провели 62 вишколи. Серед 3076 учасників медичну освіту не мали 57 %, викладачів було 26 %, військових — 13 %, хірургів — 4 %. Середній вік становив 35,3 ± 7,3 року. У формі зворотного зв’язку учасники в балах оцінювали теоретичну та практичну частини. Інформативність теоретичного блоку 1 була оцінена в 9,6 з 10 балів, а запам’ятовування практичних навичок — у 9,4 з 10 балів. Це свідчить про достатній рівень проведення вишколу. Висновки. Авторське поєднання адаптованого алгоритму з системою навчання «Вишкіл проф. Сулими» (авторське право № 1113270), що базується на покроковому навчанні за Python, дозволяє легко запам’ятати, неодноразово відпрацювати та повторити до автоматизму запропоновану навичку, яку цивільний в змозі застосувати в надзвичайній ситуації. Вишкіл допомагає запам’ятати алгоритм дій (MARCH) в надзвичайній ситуації.

Background. It’s a well-known fact that during wars, the number of civilian deaths surpasses soldier ones. In Ukraine, the first aid training has been based on an outdated education system that does not teach practical skills. The revision of the formal approach to teaching skills is essential. It should be practically oriented with highly qualified instructors in newly created simulation centers. Only repeated training can save humans’ life in an emergency. Materials and methods. VYSHKIL consists of 2 main parts — theoretical and practical. Time: 2 hours. The theoretical part is provided by a military surgeon and contains an animated lecture with clinical cases (30 min), a practical demonstration (allows to see the practical skill and ask the questions (step 1–2)). The practical part is provided by 6 main trainers, who demonstrate all practical skills similarly to the lection material (step 3) and allow students to try on the MARCH algorithm procedures (step 4). Duration: 1.5 h. All civilians should visit every station, therefore there is a limitation of participants — max 60. Results. Sixty-two training sessions were held. Three thousand and seventy-six Ukrainians were trained with this program. 57 % — people without medical education, 26 % — subjects who work in educational institutions, 13 % — military soldiers, and 4 % — surgeons. The average age was 35.3 years old. The feedback form includes points for theoretical and practical parts. People assess the usefulness of the lecture in 9.6 out of 10 points and memorization of practical skills in 9.4 out of 10 points. That means a high level of interpretation of material. Conclusions. A combination of the adapted algorithm with our own education system VYSHKIL based on advanced teaching by Python helps trainees to memorize, train and repeat the practical skills, thus a civilian will be able to use it in an emergency. VYSHKIL helps to remember the mnemonic algorithm (MARCH) in the extreme situation.


Ключові слова

симуляція; тренування; алгоритм MARCH; цивільні

simulation; training; MARCH algorithm; civilians


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Rome Statute of the International Criminal Court (official and translation) of 1998, Pub. L. No. 995_588, Stat. 1998. (Jan 7, 2002). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.
 2. Convention on the Protection of the Civilian Population in Time of War of 1949, Stat. 1995 (Jan 3, 1995). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
 3. CIVIC (Civilians in Conflict) official site. Available from: https://civiliansinconflict.org.
 4. The Marla Ruzicka Iraqi War Victims Fund. Avai–lable from: https://www.usaid.gov/iraq/marla-ruzicka-iraqi-war-victims-fund.
 5. CIVIC report dated 09 March 2022. Available from: https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/
 6. 2022/03/Emerging-Patterns-of-Civilian-Harm-in-Ukraine_Final.pdf.
 7. Khorram-Manesh A., Burkle F.M., Goniewicz K., Robinson Y. Estimating the Number of Civilian Casualties in Modern Armed Conflicts — A Systematic Review. Front. Public Health. 2021 Oct 28. 9. 765261. doi: 10.3389/fpubh.2021.765261.
 8. Zhelibo E.P., Picha V.M., eds. Life safety: study guide. Kyiv: Caravela; Lviv: New World; 2000; 2001. 16-17.
 9. Sulyma V., Filiak Y., Madii M. Training and practice-centric method of professor Sulyma. OTP. 2022. 4. 99-105. Available from: http://otp-journal.com.ua/article/view/251662.
 10. Copyright and Related Rights Bulletin No. 69, 2022 [Internet]. Available from: https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.
 11. Stoyanov O.M., Khramtsov D.M., Vorokhta Yu.M., Haydarzhi І.Т. Teaching the provisions of tactical medicine to students of medical institutions of higher education. Ukrainian Medical Journal. 2022. 5(151). 13-15. Available from: https://www.umj.com.ua/article/234404/vikladannya-polozhen-taktichnoyi-meditsini-studentam-medichnih-zakladiv-vishhoyi-osviti.
 12. Adapted protocol TCCC ASM (All Service Members Course) and TCCC-CLS (TCCC Combat Lifesaver) [Internet]. Available from: https://accemedin.com/img/content/materials/images/TCCC-ASM_MARCH_.pdf.
 13. Adapted clinical guide — Tactical Clinical Casualty Care [Internet]. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_612_akn_ekstr.pdf.
 14. Methodological recommendations for the provision of emergency medical care to victims at the pre-hospital stage in the conditions of hostilities. Martial law of 2022 Pub L. No. 488 Stat. 2022 (Mar 15, 2022). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0488282-22#Text.
 15. Schauer S.G., Naylor J.F., Fisher A.D. et al. An Analysis of 13 Years of Prehospital Combat Casualty Care: Implications for Maintaining a Ready Medical Force. Prehosp. Emerg. Care. 2022 May-Jun. 26(3). 370-379. doi: 10.1080/10903127.2021.1907491.
 16. González-Alonso V., Usero-Pérez M.D.C., Seguido Chacón R. et al. Evaluation of the Impact of a Tourniquet Training Program: A Cross-Sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2023 Feb 3. 20(3). 2742. doi: 10.3390/ijerph20032742.
 17. Conyers K., Gillies A.B., Sibley C. et al. Where There’s a War, There’s a Way: A Brief Report on Tactical Combat Casualty Care Training in a Multinational Environment. J. Spec. Oper. Med. 2023 Mar 15. 23(1). 130-133. doi: 10.55460/WKSE-6PVS.
 18. Goodwin T., Moore K.N., Pasley J.D., Troncoso R. Jr, Levy M.J., Goolsby C. From the battlefield to main street: tourniquet acceptance, use, and translation from the military to civilian settings. J. Trauma Acute Care Surg. 2019 Jul. 87 (1S Suppl. 1). S35-S39. doi: 10.1097/TA.0000000000002198.
 19. Orlas C.P., Parra M.W., Herrera-Escobar J.P. et al. The Challenge of Implementing the “Stop the Bleed” Campaign in Latin America. J. Surg. Res. 2020 Feb. 246. 591-598. doi: 10.1016/j.jss.2019.09.042.
 20. Borgers F., Van Boxstael S., Sabbe M. Is tactical combat casualty care in terrorist attacks suitable for civilian first responders? J. Trauma Acute Care Surg. 2021 Oct 1. 91(4). e86-e92. doi: 10.1097/TA.0000000000003337.
 21. Ramachandra G., Ramana Rao G.V., Tetali S. et al. Active bleeding control pilot program in India: simulation training of the community to stop the bleed and save lives from road traffic injuries. Clin. Epidemiol. Glob. Health. 2021. 11(2). 100729. doi: 10.1016/j.cegh.2021.100729.
 22. Ross E.M., Redman T.T., Mapp J.G. et al. Stop the Bleed: The Effect of Hemorrhage Control Education on Laypersons’ Willingness to Respond During a Traumatic Medical Emergency. Prehosp. Disaster Med. 2018 Apr. 33(2). 127-132. doi: 10.1017/S1049023X18000055.
 23. Moton R., Baus C., Brandt C. et al. Stop the Bleed: An Interprofessional Community Service Learning Pro–ject Assessing the Efficacy of Pharmacist-Led Hemorrhage Control Education for Laypersons. Disaster Med. Public Health Prep. 2021 Jun. 15(3). 271-276. doi: 10.1017/dmp.2020.8.

Повернутися до номеру