Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №5, 2023

Повернутися до номеру

Випадок правця у попередньо імунізованої особи

Автори: Рибак В.О. (1), Судакевич В.Г. (1), Насальський Т.В. (1), Добрянська І.І. (1), Євтушенко В.В. (2), Крамарьов С.О. (2), Кириця Н.С. (2), Воронов О.О. (2), Скрицький І.В. (3)
(1) — КНП «Уманська центральна районна лікарня» Уманської районної ради, м. Умань, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Голосіївського району», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Правець — гостре інфекційне захворювання людини та тварин, що викликається анаеробними рановими бактеріями. Ураження структур нервової системи токсином збудника призводить до тонічного напруження скелетної мускулатури і періодичних генералізованих судом. Якщо вчасно не надати медичну допомогу, правець закінчується летально. Захворюваність на правець відносно невисока завдяки широко впровадженій вакцинації, однак ця інфекція може траплятись і у попередньо імунізованих осіб. Поширена інфекція переважно в країнах з низьким економічним рівнем та слабкою медичною системою. Небезпека є для всіх верств населення, але найбільш вразливі новонароджені та вагітні. За даними Центру громадського здоров’я, за 2022 рік в Україні було зареєстровано 14 випадків правця. Клінічна картина правця, за визначенням ВООЗ, включає болісні м’язові скорочення, «сардонічну посмішку» (стійкий спазм м’язів обличчя) та тризм (неможливість відкрити рота). В анамнезі у таких пацієнтів наявність травми або пошкодження м’яких тканин, шкіри чи слизових оболонок. Однак правець — захворювання з множинним ураженням, тому що окрім нервової системи в процес залучається серцево-судинна, дихальна та інші системи. Діагноз правця встановлюється на основі клінічних ознак і не вимагає лабораторного підтвердження. При лікуванні важливим є якнайшвидше введення специфічного людського протиправцевого імуноглобуліну, хірургічна обробка рани, антибактеріальна терапія та ситуативна терапія. Слід все ж таки пам’ятати, що найбільш ефективним та важливим напрямком є вакцинопрофілактика правця. У статті наведено клінічний випадок правця у 18-річного попередньо імунізованого пацієнта, який у результаті травми потрапив до районної лікарні. Метою публікації цього випадку є нагадування лікарям про настороженість щодо правця. Крім того, автори хотіли наголосити на ймовірності розвитку захворювання навіть у попередньо щеплених пацієнтів. Наявність попередньої вакцинації та високий рівень антитоксичних антитіл не можуть виключати діагноз правця.

Tetanus is an acute infectious disease of humans and animals caused by anaerobic wound bacteria. The nervous system structural damage caused by toxin of the pathogen leads to tonic tension of the skeletal muscles and periodic generalized convulsions. If proper medical care is not provided in time, tetanus ends fatally. The incidence of tetanus is relatively low due to the widespread vaccination, but this infection can also occur in previously immunized individuals. The infection is widespread mainly in countries with a low economic level and weak health system. The tetanus poses a risk for all population segments, but the newborns and pregnant women are most vulnerable. Accor­ding to the Center for Public Health, 14 cases of tetanus were registered in Ukraine in 2022. The clinical picture of tetanus, as defined by the World Health Organization, includes painful muscle contractions, risus sardonicus (persistent spasm of facial muscles) and trismus (inability to open the mouth). Such patients have a history of trauma or damage to soft tissues, skin or mucous membranes. However, tetanus is a disease with multiple lesions, because in addition to the nervous system, the cardiovascular, respiratory and other systems are involved in the process. In the treatment, it is important to promptly introduce specific human tetanus immunoglobulin, perform debridement, antibiotic therapy and situational therapy. However, it should be borne in mind that the most effective and important direction is tetanus vaccination. The article presents a clinical case of tetanus in an 18-year-old pre-immunized patient who was admitted to a district hospital as a result of an injury. The purpose of publishing this case is to remind physicians to be alert for tetanus. In addition, the authors wanted to emphasize the risk of developing the disease even in previously vaccinated patients. The presence of prior vaccination and a high level of antitoxic antibodies cannot rule out a diagnosis of tetanus.


Ключові слова

правець; тетаноспазмін; імунопрофілактика; ранова інфекція

tetanus; tetanospasmin; immunoprophylaxis; wound infection


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Abrahamian F.M., Pollack C.V.J., LoVecchio F., Nanda R., Carlson R.W. Fatal tetanus in a drug abuser with “protective” antitetanus antibodies. The Journal of Emergency Medicine. 2000. 18(2). 189-193. https://doi.org/10.1016/s0736-4679(99)00192-4.
2. Bae C., Bourget D. Tetanus. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459217/
3. Crone N.E., Reder A.T. Severe tetanus in immunized patients with high anti-tetanus titers. Neurology. 1992. 42(4). 761-764. https://doi.org/10.1212/WNL.42.4.761.
4. George E.K., De Jesus O., Vivekanandan R. Clostridium tetani Infection (Updated 20). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482484/
5. Hopkins J., Riddle C., Hollidge M., Wilson S. Emerging and re-emerging infections: A systematic review of tetanus in individuals with previous tetanus toxoid immunization. Canada Communicable Disease Report. 2014. 40(17). 355. https://doi.org/10.14745/CCDR.V40I17A03.
6. Pinkbook: Tetanus. CDC. 2021. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/tetanus.html.
7. Retnaningsih R., Zaman H., Bintoro A.C., Muchlis Achsan Udji S. The relationship tetanus severity with outcome clinic. Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal). 2023. 12(3). https://doi.org/10.14710/dmj.v12i3.37672.
8. Tharu B., Ibrahim S., Shah M., Basnet S., Park T. An Unusual Case of Evolving Localized Tetanus Despite Prior Immunization and Protective Antibody Titer. Cureus. 2020. 12(7). https://doi.org/10.7759/CUREUS.9498.
9. Thwaites C.L., Yen L.M., Glover C., Tuan P.Q., Nga N.T.N., Parry J., Loan H.T., Bethell D., Day N.P.J., White N.J., Soni N., Farrar J.J. Predicting the clinical outcome of tetanus: the tetanus severity score. Tropical Medicine & International Health: TM & IH. 2006. 11(3). 279-287. https://doi.org/10.1111/j.1365-3156.2006.01562.x.
10. Yamaguchi J., Kinoshita K. The threat of a new tetanus outbreak due to urban flooding disaster requires vigilance: a narrative review. Acute Medicine & Surgery. 2023. 10(1). e839. https://doi.org/10.1002/AMS2.839.

Повернутися до номеру