Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" 1(16) 2009

Повернутися до номеру

Життя, присвячене дітям

15 березня 2009 року доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету Юрію Васильовичу Одинцю виповнилося 70 років. Народився Юрій Васильович у селі Плішивець Гадяцького району Полтавської області в родині вчителя. Після закінчення з відзнакою Полтавського медичного училища в 1957–1963 роках навчався на педіатричному факультеті Харківського медичного інституту, який також закінчив із відзнакою. Свій трудовий шлях педіатра Ю.В. Одинець розпочав у Полонській районній лікарні Хмельницької області, через рік він — головний лікар Полонського будинку дитини.

Бажання зробити внесок у науку, удосконалюватися в спеціальності визначили його подальшу долю — він обрав навчання в аспірантурі на кафедрі госпітальної педіатрії ХМІ. Становлення як ученого і клініциста відбувалося під керівництвом наукового консультанта кафедри члена-кореспондента АМН СРСР, професора В.О. Бєлоусова, завідувача кафедри, професора Г.Ф. Доброгаєвої і члена-кореспондента АН УРСР, заслуженого діяча науки, професора, завідувача кафедри патологічної фізіології Д.Є. Альперна. Це були видатні вчені, педагоги, клініцисти не тільки нашого вузу, а й вітчизняної медицини.

Кандидатську дисертацію за темою «Иммунологические процессы и некоторые гуморальные показатели крови при неспецифических пневмониях у детей» Ю.В. Одинець блискуче захистив у 1969 році, а в 1984 році — докторську дисертацію за темою «Клинико-патогенетическая характеристика нарушений гемодинамики и их терапия при неотложных состояниях, обусловленных острыми бронхолегочными заболеваниями у детей раннего возраста».

З 1968 року Ю.В. Одинець працює асистентом кафедри госпітальної педіатрії ХМІ, з 1976 р. — доцентом. З 1984 року працює на заново створеній кафедрі дитячих хвороб № 2 доцентом, а з 1987 р. — професором кафедри, яку очолив з 1996 року (у 2000 р. кафедра перейменована на кафедру факультетської педіатрії). У зв''язку з переходом на кредитно-модульну форму навчання з 2008 року реорганізована в кафедру педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету.

Свій ювілей Юрій Васильович зустрічає зі значними науковими здобутками: понад 310 наукових праць, серед них 5 монографій і підручників, 30 навчальних посібників і методичних вказівок, одержано 8 патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій і 4 магістерські роботи. Багато часу Ю.В. Одинець приділяє навчально-методичному забезпеченню викладання педіатрії. Уперше в Україні ним написано навчальний посібник із педіатрії для іноземних студентів англійською мовою. Він майстерний викладач і лектор, чим заслужив шану студентів і лікарів. Йому притаманний незгасаючий творчий пошук у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів навчання. Ще в 1979 році за завданням ЦМК МОЗ СРСР Ю.В. Одинець був одним із розробників і редакторів оригінальної роботи «Модель подготовки молодого специалиста по профилю педиатрия с детскими инфекционными болезнями и хирургией детского возраста».

Основними науковими напрямками роботи доктора медичних наук, професора Ю.В. Одинця є патологія серцево-судинної та бронхолегеневої систем у дітей, нефрологія та гематологія дитячого віку, невідкладні стани в педіатрії.

Його здібності як організатора та досвідченого викладача визначилися також при підготовці молодих спеціалістів через інтернатуру. Очолюючи з 1984 року загальноінститутський відділ інтернатури, він особливу увагу і багато зусиль приділяв інтеграції різних форм навчання, оволодінню інтернами практичними навичками, підвищенню кваліфікації в інтернатурі, публікації збірників. З 2000 року цю діяльність він продовжує як проректор із науково-педагогічної роботи, відповідальний за лікувальну роботу.

Досвідчений клініцист, він із 1973 року був відповідальним на кафедрі за лікувальну роботу, а також куратором із педіатрії в багатьох районах Харківської області. Ініціатор запровадження нових методів діагностики та лікування в педіатрії. Ю.В. Одинець один із фундаторів обласних, міських та міжрайонних дитячих відділень реанімації та інтенсивної терапії в м. Х аркові та Харківській області. З 1971 по 1977 р. вико нував обов''язки позаштатного спеціаліста обласного управління охорони здоров''я з невідкладної допомоги дітям. В останні роки організував дитяче відділення гравітаційної хірургії крові та штучної нирки для дітей на базі міської дитячої клінічної лікарні № 16, один із ініціаторів впровадження прогресивних методів лікування за протоколами BFM гострих лейкемій у дітей.

Професор Ю.В. Одинець — член двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій Харківського національного медичного університету й Харківської медичної академії післядипломної освіти, головний редактор журналу «Врачебная практика», член редакційних колегій журналів «Здоровье ребенка», «Экспериментальная медицина», «Медицина сегодня и завтра».

За свою натхненну працю Ю.В. Одинець нагороджений значком «Отличнику здравоохранения», 3 Почесними грамотами Міністерства охорони здоров''я України «За значний особистий внесок у розвиток системи здоров''я та зміцнення структури галузі, надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню, професіональну відповідальність справі та активну громадську позицію». У 2007 році одержав почесне звання заслуженого лікаря України.

Колеги та друзі, вдячні учні Юрія Васильовича щиро вітають його з ювілеєм та бажають шановному ювілярові доброго здоров''я, подальших творчих успіхів у розвитку вітчизняної педіатрії, талановитих учнів, здійснення задумів та успіхів у всіх видах діяльності.

Ректорат Харківського національного медичного університету, колектив кафедри педіатрії № 2Повернутися до номеру