Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1(16) 2009

Back to issue

Життя, присвячене дітям

15 березня 2009 року доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету Юрію Васильовичу Одинцю виповнилося 70 років. Народився Юрій Васильович у селі Плішивець Гадяцького району Полтавської області в родині вчителя. Після закінчення з відзнакою Полтавського медичного училища в 1957–1963 роках навчався на педіатричному факультеті Харківського медичного інституту, який також закінчив із відзнакою. Свій трудовий шлях педіатра Ю.В. Одинець розпочав у Полонській районній лікарні Хмельницької області, через рік він — головний лікар Полонського будинку дитини.

Бажання зробити внесок у науку, удосконалюватися в спеціальності визначили його подальшу долю — він обрав навчання в аспірантурі на кафедрі госпітальної педіатрії ХМІ. Становлення як ученого і клініциста відбувалося під керівництвом наукового консультанта кафедри члена-кореспондента АМН СРСР, професора В.О. Бєлоусова, завідувача кафедри, професора Г.Ф. Доброгаєвої і члена-кореспондента АН УРСР, заслуженого діяча науки, професора, завідувача кафедри патологічної фізіології Д.Є. Альперна. Це були видатні вчені, педагоги, клініцисти не тільки нашого вузу, а й вітчизняної медицини.

Кандидатську дисертацію за темою «Иммунологические процессы и некоторые гуморальные показатели крови при неспецифических пневмониях у детей» Ю.В. Одинець блискуче захистив у 1969 році, а в 1984 році — докторську дисертацію за темою «Клинико-патогенетическая характеристика нарушений гемодинамики и их терапия при неотложных состояниях, обусловленных острыми бронхолегочными заболеваниями у детей раннего возраста».

З 1968 року Ю.В. Одинець працює асистентом кафедри госпітальної педіатрії ХМІ, з 1976 р. — доцентом. З 1984 року працює на заново створеній кафедрі дитячих хвороб № 2 доцентом, а з 1987 р. — професором кафедри, яку очолив з 1996 року (у 2000 р. кафедра перейменована на кафедру факультетської педіатрії). У зв''язку з переходом на кредитно-модульну форму навчання з 2008 року реорганізована в кафедру педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету.

Свій ювілей Юрій Васильович зустрічає зі значними науковими здобутками: понад 310 наукових праць, серед них 5 монографій і підручників, 30 навчальних посібників і методичних вказівок, одержано 8 патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій і 4 магістерські роботи. Багато часу Ю.В. Одинець приділяє навчально-методичному забезпеченню викладання педіатрії. Уперше в Україні ним написано навчальний посібник із педіатрії для іноземних студентів англійською мовою. Він майстерний викладач і лектор, чим заслужив шану студентів і лікарів. Йому притаманний незгасаючий творчий пошук у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів навчання. Ще в 1979 році за завданням ЦМК МОЗ СРСР Ю.В. Одинець був одним із розробників і редакторів оригінальної роботи «Модель подготовки молодого специалиста по профилю педиатрия с детскими инфекционными болезнями и хирургией детского возраста».

Основними науковими напрямками роботи доктора медичних наук, професора Ю.В. Одинця є патологія серцево-судинної та бронхолегеневої систем у дітей, нефрологія та гематологія дитячого віку, невідкладні стани в педіатрії.

Його здібності як організатора та досвідченого викладача визначилися також при підготовці молодих спеціалістів через інтернатуру. Очолюючи з 1984 року загальноінститутський відділ інтернатури, він особливу увагу і багато зусиль приділяв інтеграції різних форм навчання, оволодінню інтернами практичними навичками, підвищенню кваліфікації в інтернатурі, публікації збірників. З 2000 року цю діяльність він продовжує як проректор із науково-педагогічної роботи, відповідальний за лікувальну роботу.

Досвідчений клініцист, він із 1973 року був відповідальним на кафедрі за лікувальну роботу, а також куратором із педіатрії в багатьох районах Харківської області. Ініціатор запровадження нових методів діагностики та лікування в педіатрії. Ю.В. Одинець один із фундаторів обласних, міських та міжрайонних дитячих відділень реанімації та інтенсивної терапії в м. Х аркові та Харківській області. З 1971 по 1977 р. вико нував обов''язки позаштатного спеціаліста обласного управління охорони здоров''я з невідкладної допомоги дітям. В останні роки організував дитяче відділення гравітаційної хірургії крові та штучної нирки для дітей на базі міської дитячої клінічної лікарні № 16, один із ініціаторів впровадження прогресивних методів лікування за протоколами BFM гострих лейкемій у дітей.

Професор Ю.В. Одинець — член двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій Харківського національного медичного університету й Харківської медичної академії післядипломної освіти, головний редактор журналу «Врачебная практика», член редакційних колегій журналів «Здоровье ребенка», «Экспериментальная медицина», «Медицина сегодня и завтра».

За свою натхненну працю Ю.В. Одинець нагороджений значком «Отличнику здравоохранения», 3 Почесними грамотами Міністерства охорони здоров''я України «За значний особистий внесок у розвиток системи здоров''я та зміцнення структури галузі, надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню, професіональну відповідальність справі та активну громадську позицію». У 2007 році одержав почесне звання заслуженого лікаря України.

Колеги та друзі, вдячні учні Юрія Васильовича щиро вітають його з ювілеєм та бажають шановному ювілярові доброго здоров''я, подальших творчих успіхів у розвитку вітчизняної педіатрії, талановитих учнів, здійснення задумів та успіхів у всіх видах діяльності.

Ректорат Харківського національного медичного університету, колектив кафедри педіатрії № 2Back to issue