Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" 1(16) 2009

Повернутися до номеру

Звіт про роботу конференції

10–11 листопада 2008 року в Харкові відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Хронічні захворювання кишечника у дітей» з нагоди 85-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти та 85-річчя кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО. Конференція зібрала понад 250 учасників із 16 областей України (Запорізької, Одеської, Херсонської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Донецької, Луганської, Житомирської, Закарпатської, Київської, АР Крим). Серед учасників були 24 професори, 13 головних лікарів та 21 головний дитячий спеціаліст.

На конференції розглядалося широке коло питань стосовно патології кишечника в дітей, а також нутриціології в педіатрії.

На урочистому відкритті лунали привітання від МОЗ України, Асоціації педіатрів України та Харківської області, Головного управління охорони здоров''я Харківської обласної державної адміністрації, ректорату ХМАПО, профільних педіатричних кафедр із різних міст України, закладів охорони здоров''я, колег, учнів.

Перше робоче засідання відкрив завідувач кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО проф. Ю.В. Бєлоусов доповіддю «Від загальної педіатрії до педіатричної гастроентерології: етапи розвитку кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології ХМАПО». Головний дитячий гастроентеролог та дієтолог МОЗ України проф. О.Г. Шадрін висвітлив стан дитячої гастроентерологічної служби в Україні, а обласний дитячий гастроентеролог М.М. Єрмолаєв — стан гастроентерологічної допомоги дітям Харкова і Харківської області в сучасних умовах.

Серед обговорюваних на конференції питань чимало уваги було приділено проблемам запальних захворювань кишечника, яким присвятили свої виступи проф. М.Ф. Денисова (м. Київ), проф. Ю.В. Бєлоусов (м. Харків), проф. Ю.В. Марушко, проф. А.Ф. Ручко (м. Харків), проф. О.В. Ніколаєва (м. Харків), доц. О.Ю. Бєлоусова, доц. Л.А. Страшок, доц. Л.Г. Волошина (м. Харків). Функціональні захворювання кишечника були висвітлені в доповідях проф. Т.О. Крючко (м. Полтава), Н.Є. Зайцевої (м. Київ), проф. Л.М. Булата (м. Вінниця), О.А. Пушкаренко (м. Ужгород), Т.В. Зимницької (м. Харків). Невирішені питання синдрому маласиміляції та, зокрема, целіакії обговорювались у виступах М.М.Єрмолаєва (Харків), Н.Є.Зайцевої (Київ); особливості патології кишечника у дітей раннього віку — у виступах проф. О.Г. Шадріна (м. Київ), проф. Н.В. Нагорної, проф. Т.К. Мавропуло (м. Дніпропетровськ), Ю.А. Коломийченко (м. Харків).

Значне місце посіли проблемні питання інфекційних захворювань кишечника та супутньої патології, яким присвятили виступи проф. Г.В. Бекетова (м. Київ), проф. С.В. Кузнецов (м. Харків), проф. О.Г. Шадрін (м. Київ), с.н.с. Н.В. Чернега (м. Київ), проф. К.І. Бодня (м. Харків), проф. Т.Д. Звягінцева (м. Харків), проф. О.С. Тертичний (м. Москва), проф. Ю.В. Одинець (м. Харків), М.В. Пацера (м. Запоріжжя), доц. Н.В. Павленко, доц. О.М. Бабаджанян, Т.А. Вєлієва (Харків). Усі доповіді зацікавили широку аудиторію та жваво обговорювались учасниками конференції. У результаті обговорення та підбиття підсумків учасниками конференції була одностайно прийнята резолюція, яку наводимо нижче.

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хронічні захворювання кишечника у дітей» 10–11 листопада 2008 року, м. Харків

Хронічні захворювання кишечника в дітей є однією з найбільш поширених патологій травної системи в дітей. Вони можуть розвинутися у будь-якому віці й характеризуються значним різноманіттям клінічного перебігу, у ряді випадків призводячи до інвалідизації, що загалом визначається локалізацією ураження, його характером, віком дитини та іншими факторами. Серед причин виникнення патології кишечника слід виділити спадковий (синдром маласиміляції), інфекційний фактори (хронічний ентерит, хронічний неспецифічний невиразковий коліт, дисбіоз кишечника, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона), дисфункції центральної та вегетативної нервової системи (синдром подразненого кишечника). Частота захворювань кишечника та їх значна поширеність у дітей усіх вікових груп визначають теоретичний інтерес та практичну значущість вивчення цієї проблеми.

Заслухавши і обговоривши представлені на конференції науково-практичні повідомлення, присвячені різним аспектам цієї проблеми, конференція постановляє:

1. Звернути увагу педіатрів, лікарів загальної практики — сімейної медицини і дитячих гастроентерологів на необхідність профілактики, своєчасної діагностики і терапії хронічних захворювань кишечника в дітей як серйозної загальнопедіатричної проблеми.

2. Ураховуючи, що одним із найважливіших факторів профілактики та лікування хронічних захворювань кишечника в дітей є раціональне харчування, основою якого перш за все є грудне вигодовування, вважати важливим завданням педіатрів організацію природного вигодовування дітей перших років життя. При неможливості природного вигодовування слід дотримуватися функціонального харчування — адаптовані суміші, що містять пре- і пробіотики. У дітей старшого віку особливу увагу слід приділити дотриманню режиму харчування, виключенню з раціону продуктів і страв, що не відповідають віковим адаптаційним можливостям організму.

Звернути увагу керівників закладів охорони здоров''я на необхідність підвищення кваліфікації лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики — сімейної медицини з питань дитячої гастроентерології та нутриціології.

3. Особливу увагу слід приділяти профілактиці гострих кишкових інфекцій у дітей, посиливши санітарно-просвітницьку роботу з дітьми та батьками шляхом обов''язкового проведення контрольних бактеріологічних досліджень випорожнень у дітей, що перенесли кишкові інфекції, для досягнення повного клініко-бактеріологічного одужання.

4. Приділити увагу ранньому виявленню спадкової патології кишечника, для чого слід упроваджувати сучасні методи скринінгової діагностики.

5. При обстеженні дітей з патологією кишечника на догоспітальному етапі вважати обов''язковим проведення розширеного копрологічного, бактеріологічного досліджень випорожнень; ширше використовувати неінвазивні методи діагностики запальних захворювань кишечника (контактна рідинно-кристалічна термографія, теплобачення).

6. Звернути увагу на необхідність доказової диференціальної діагностики функціональних (синдром подразненого кишечника) і запальних (хронічний неспецифічний невиразковий коліт) захворювань кишечника. При трактовці результатів ендоскопічного обстеження слід виходити з того, що навіть «початкові, поверхневі, зворотні, динамічні» зміни слизової оболонки кишечника є наслідком запального процесу; діагноз необхідно верифікувати морфологічно.

7. Беручи до уваги, що порушення тонусу й моторики кишечника відіграють значну роль у патогенезі як функціональних, так і органічних його захворювань і потребують відповідної корекції, слід широко впроваджувати в клінічну практику неінвазивні методи їх оцінки (електроентерографія, електроколонографія).

8. При проведенні лікувальних заходів, поряд із дієтичним режимом, слід забезпечувати нормалізацію порушених функцій (закреп, пронос), використовувати протизапальну терапію, корекцію кишкового біоценозу, тонусу й моторики товстої кишки.

9. Рекомендувати запропоновані та обговорені на конференції класифікації хронічного закрепу і хронічного неспецифічного невиразкового коліту в дітей, які розроблені кафедрами педіатричної гастроентерології і нутриціології та патологічної анатомії ХМАПО, для практичного використання з наступним затвердженням їх на з''їзді педіатрів.

10. Створити робочу групу з вивчення особливостей перебігу хронічних запальних захворювань кишечника в дітей для створення рекомендацій щодо їх діагностики та лікування у складі: проф. Ю.В. Бєлоусов, проф. М.Ф. Денисова, проф. О.Г. Шадрін.

Підготували проф. Бєлоусов Ю.В., доц. Павленко Н.В.Повернутися до номеру