Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 13, №6, 2017

Від редактора
Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Порушення макро- та мікроелементного забезпечення у хворих на вузлову патологію щитоподібної залози з регіонів, постраждалих після Чорнобильської аварії
Авторы: Кравченко В.І.(1), Лузанчук І.А.(1), Андрусишина І.М.(2), Голінько О.М.(3), Голуб І.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Деякі аспекти діагностики абдомінального ожиріння в міського населення України
Авторы: Місюра К.В.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Стан вуглеводного обміну у хворих із синдромом полікістозних яєчників
Авторы: Архипкіна Т.Л., Любимова Л.П., Місюра К.В., Караченцев Ю.І.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Ендотеліальна дисфункція та морфофункціональні властивості еритроцитів при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень, у хворих на ожиріння
Авторы: Цинтар Т.П.(1), Федів О.І.(2), Ступницька Г.Я.(2), Глуговська С.В.(3)
(1) — ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», м. Чернівці, Україна
(2) — ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(3) — ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Математична модель діабетичної енцефалопатії в діагностиці ускладнених форм цукрового діабету
Авторы: A.O. Popruga, T.Ye. Mykhaylychenko, L.A. Samarchenko, L.Ye. Bobyrova
Higher State Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava, Ukraine

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Якість життя хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням виявлення поліморфізму RS9939609 гена FTO і RS324011 гена STAT6
Авторы: Мельник О.Б., Федів О.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Фармакотерапевтична ефективність і переваги комбінованого лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Оценка эффективности хирургического лечения АКТГ-зависимого синдрома Кушинга в раннем и позднем послеоперационном периоде
Авторы: Наримова Г.Дж.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив окремих компонентів метаболічного синдрому на функцію нирок при гіпотиреозі (огляд літератури)
Авторы: O.M. Didushko
Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Стан опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет
Авторы: Щубелка Х.М., Олексик О.Т., Ганич Т.М.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив додаткового призначення вітаміну D на інсулінорезистентність у хворих на гіпотиреоз
Авторы: I.V. Pankiv
Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лікування пацієнток з безплідністю, асоційованою з метаболічним синдромом
Авторы: Коритко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості порушень функціонального стану нирок у ранній період експериментального цукрового діабету
Авторы: Бойчук Т.М.(1), Оленович О.А.(1), Грицюк М.І.(1), Гоженко А.І.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса, Україна

Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста