Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
Том 19, №1, 2023

Зв’язок активності ксантиноксидази з параметрами гомеостазу глюкози у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Yu. Karachentsev (1, 2), A. Cherniaieva (1, 2), M. Mykytyuk (1, 2), L. Sergienko (1)
(1) — State Institution “V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
(2) — Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комбінований вплив поліморфізму генів BDNF (rs6265), VDR (rs2228570) та NMDA (rs4880213) на когнітивні порушення у хворих на автоімунний тиреоїдит та гіпотиреоз
Автори: I. Kamyshna (1), L. Pavlovych (2), I. Pankiv (2), V. Pankiv (3), V. Maslyanko (2), N. Bytsko (2), A. Kamyshnyi (1)
(1) — I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
(2) — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
(3) — Ukrainian Research and Practical Center for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Участь гена рецептора вітаміну D у розвитку ідіопатичної низькорослості
Автори: Большова О.В. (1), Ризничук М.О. (2), Кваченюк Д.А. (1)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз рівнів тиреотропного гормону, глікованого гемоглобіну й показників ліпідного обміну в жінок Львівської і Київської областей
Автори: Москва Х.А., Кіхтяк О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зв’язок між гіперкальціємією та біохімічними показниками в пацієнтів з ендокринними захворюваннями
Автори: O.A. Goncharova (1, 2), V.M. Dubovik (2), E.I. Plekhova (2), M.E. Sazonov (2)
(1) — Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
(2) — State Institution “V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сімейна поведінкова терапія в лікуванні ожиріння в дітей шкільного віку
Автори: T.V. Sorokman, S.V. Sokolnyk, N.O. Popeluk
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень вітаміну D у першому триместрі вагітності та його вплив на антропометричні показники новонародженого
Автори: Буднік Т.О., Бойчук А.В.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Механізми ренопротекторної дії інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу (гліфлозинів): погляд клініциста
Автори: Лутай Я.М., Пархоменко О.М.
Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Kиїв, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D з метаболічними порушеннями
Автори: Цирюк О.І. (1), Цейслєр Ю.В. (1), Струбчевська К.Р. (3), Козик М.О. (3), Остапченко Д.І. (1), Короткий О.Г. (1), Тимошенко І.О. (2)
(1) — Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Лікарня Бомонт Роял Оук, Мічиган, США

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Інгібітори пропротеїнової конвертази субтилізин/кексин типу 9: перспективи холестеринзнижувальної терапії при цукровому діабеті 2-го типу
Автори: Сергієнко В.О., Сергієнко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гормональний дисбаланс у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю у додіалізний та діалізний періоди (частина 1)
Автори: Катеренчук І.П., Рустамян С.Т., Талаш В.В., Ярмола Т.І.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Алгоритми титрації базального інсуліну у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2: чим простіше, тим краще (?)
Автори: Катеренчук В.І.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Некласична вроджена гіперплазія надниркових залоз. Клінічний випадок
Автори: P.M. Liashuk (1), R.P. Liashuk (1), Yu.F. Marchuk (1), N.I. Stankova (2)
(1) — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
(2) — Chernivtsi Regional Endocrinological Center, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця