Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Эндокринология

Динамика размеров щитовидной железы у больных диффузным и узловым зобом, аутоиммунным тиреоидитом на фоне монотерапии препаратом Альба® в различных регионах Украины
Авторы: Панькив В.И.(1), Гурьянов В.Г.(2), Петровская Л.Р.(3)
(1) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, г. Ивано-Франковск, Украина

Международный эндокринологический журнал Том 13, №8, 2017
Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Авторы: Большова О.В., Спринчук Н.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №8, 2017
Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи в дітей з алергодерматозами
Авторы: Сорокман Т.В., Лозюк І.Я., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №8, 2017
Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Оценка распространенности и анализ основных факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Актобе и Актюбинской области (Республика Казахстан)
Авторы: Даньярова Л.Б.(1), Беркинбаев С.Ф.(1), Джунусбекова Г.А.(1), Ташманова А.Б.(1), Шыман Ж.Ж.(1), Карабекова Е.В.(1), Жолдин Б.К.(2)
(1) — Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы, Республика Казахстан
(2) — Западно-Казахстанский государственный медицинский университет, г. Актобе, Республика Казахстан

Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Морфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии
Авторы: Михайличенко Т.Е.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Метаболічний синдром як міждисциплінарна проблема (огляд літератури)
Авторы: Ляшук Р.П., Ляшук П.М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Сахарный диабет и атеросклероз. Роль процессов воспаления в патогенезе (обзор литературы)
Авторы: Соколова Л.К., Пушкарев В.М., Пушкарев В.В., Ковзун Е.И., Тронько Н.Д.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лікування та профілактика печінкової дисфункції при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет
Авторы: Саволюк С.І.(1), Томашевський Я.В.(2), Мельник Т.О.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, Вінницький міський центр хірургії печінки, позапечінкових жовчних протоків та підшлункової залози, Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив поліморфізмів rs2010963 і rs699947 гена VEGFА на клінічні та лабораторні показники при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Гудзь А.С.(1), Зябліцев С.В.(2), Захаревич Г.Є.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №7, 2017
Дата: 2017.11.27
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості порушень функціонального стану нирок у ранній період експериментального цукрового діабету
Авторы: Бойчук Т.М.(1), Оленович О.А.(1), Грицюк М.І.(1), Гоженко А.І.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №6, 2017
Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лікування пацієнток з безплідністю, асоційованою з метаболічним синдромом
Авторы: Коритко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №6, 2017
Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Стан опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет
Авторы: Щубелка Х.М., Олексик О.Т., Ганич Т.М.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №6, 2017
Дата: 2017.11.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста