Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Эндокринология

Розробка експериментальної алоксанової моделі цукрового діабету
Авторы: Семенко В.В.(1), Сердюк В.М.(1), Савицький І.В.(2)
(1) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня», м. Дніпро, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Психоэндокринные нарушения у подростков с болезнью Грейвса
Авторы: Муратова Ш.Т.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Патологія щитоподібної залози у пацієнтів з акромегалією: огляд літератури та власні дослідження
Авторы: Булдигіна Ю.В., Терехова Г.М., Болгов М.Ю., Федько Т.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Патогенетическое значение провоспалительных цитокинов и дислипидемии в развитии сердечно-сосудистых осложнений у больных гипотиреозом
Авторы: Вернигородский В.С., Фетисова Н.М., Вернигородская М.В.
Научно-исследовательский институт реабилитации инвалидов Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Ураження периферичної нервової системи при гіпотиреозі: сучасний погляд на проблему (огляд літератури)
Авторы: О.А. Olenovych(1), N.V. Pashkovska(1), V.M. Pashkovskyy(1), I.V. Boyko(2)
(1) — Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
(2) — RME «Chernivtsi Regional Endocrinology Center», Chernivtsi, Ukraine

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Генетична основа ендокринної патології
Авторы: Сорокман Т.В., Молдован П.М., Попелюк Н.О., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Васпін — компенсаторна молекула в патогенезі метаболічних порушень при ожирінні
Авторы: Місюра К.В.(1), Кравчун П.П.(2)
(1) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.17
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Однонуклеотидні поліморфізми гена адипонектину у хворих на цукровий діабет 2-го типу та неалкогольну жирову хворобу печінки
Авторы: Yu. Karachentsev(1, 2), M. Gorshunska(2), T. Tyzhnenko(1), N. Krasova(1), I. Dunaeva(1), A. Gladkih(1), Zh. Leshchenko(1), A. Pochernyaev(1), T. Mishchenko(1), O. Plohotnichenko(1), L. Atramentova(1), N. Kravchun(1), V. Роltorak(1)
(1) — State Institution “V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
(2) — Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Международный эндокринологический журнал Том 13, №4, 2017
Дата: 2017.07.17
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Метаболічний синдром і ризик хронічної хвороби нирок
Авторы: Мельник А.А.
Специализированный медицинский центр «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

Газета «Новости медицины и фармации» 7 (618) 2017
Дата: 2017.07.10
Рубрики: Терапия, Эндокринология, Семейная медицина/Терапия, Нефрология
Історичні аспекти розвитку ендокринології
Авторы: Тронько М.Д.(1, 2), Бальон Я.Г.(1), Самсон О.Я.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017
Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: История медицины
Резистентність до інсуліну, її зв’язок з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та еластичністю аорти у хворих з артеріальною гіпертензією
Авторы: Шоріков Є.І., Шорікова Д.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017
Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан
Авторы: Исмаилов С.И., Рашитов М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017
Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Авторы: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
(1) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(2) — КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017
Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії
Авторы: Камінський О.В.
Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017
Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Влияние препарата BNO 1030 на про-/антиоксидантный статус крови при экспериментальном сахарном диабете 1-го типа
Авторы: Гавриленко Ю.В.(1), Лайко А.А.(1), Кучмировская Т.М.(2), Гудзик М.М.(2)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Институт биохимии им. О.В. Палладина НАН Украины, г. Киев, Украина

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017
Дата: 2017.06.26
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста