Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Здоров`я дитини" 7 (42) 2012

Повернутися до номеру

I відкритий Міжнародний конгрес Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України

У вересні 2012 р. у місті Львові відбувся І відкритий Міжнародний конгрес Асоціації педіатрів­гастроентерологів та нутриціологів України, що проводився під керівництвом президента асоціації професора Олега Геннадійовича Шадріна. Локальними організаторами конгресу були голова обласного осередку асоціації професор Сергій Леонідович Няньковський та секретар обласного осередку асоціації кандидат медичних наук Марта Степанівна Яцула. Основною тематикою конгресу була дитяча нутриціологія. На конгресі не було замовних і рекламних матеріалів, у тому числі вживання назв препаратів і фірм у всіх наукових доповідях. Певною мірою це дозволило забезпечити високий науковий рівень доповідей, але з їх чіткою орієнтацією на практичного лікаря. На конгресі були присутні провідні українські та закордонні науковці в галузі дитячої нутриціології і гастроентерології.

Підсумовуючи загальні враження від конгресу, слід відзначити чітке дотримання регламенту проведення конгресу всіма доповідачами, вільні й достатньо тривалі дискусії після кожного виступу, гарний настрій учасників і цікаву культурну програму, яку підготували для учасників. Участь у конгресі могли взяти тільки попередньо зареєстровані учасники, але це дозволило відібрати лікарів і спеціалістів, які дійсно були зацікавлені в новій інформації, нових знаннях, у розширенні своїх контактів, які б вислухали всі доповіді і не пішли після першої перерви, які будуть застосовувати нові знання у своїй практичній діяльності. Слід відзначити, що сподівання організаторів повністю справдилися — у залі не було вільних місць, учасники активно дискутували з лекторами після кожного виступу, ніхто не залишив зал до закінчення офіційної частини. Близько 85 % учасників представляли практично всі регіони України.

Під час виступів лекторів на сцені не було президії. Секції проводили відповідні модератори, які слідкували за регламентом, ставили питання і коментували доповіді, підтримували зв’язок лекторів із присутніми у залі.

Ураховуючи, що частина лекторів була з Польщі і Росії, організатори подбали про те, щоб презентації одночасно йшли з двох мультимедійних проекторів, один із яких показував україномовну версію презентації. Для більшого комфорту усі бажаючі могли скористатися навушниками і слухати синхронний переклад українською мовою.

Робота конгресу традиційно почалася з привітань і знайомства із закордонними учасниками. Першим був програмний виступ президента асоціації професора Олега Шадріна, який зупинився на проблемах та перспективах розвитку дитячого харчування в Україні. У доповіді були розглянуті пріоритетні напрямки дій в умовах України для забезпечення повноцінного харчування здорових дітей і лікувально­профілактичного харчування дітей із різноманітними захворюваннями. Були розглянуті вікові особливості харчування дітей, сучасні європейські та світові тенденції у педіатричній нутриціології, роль створеної асоціації у пропаганді здорового харчування як серед населення, так і серед медичного персоналу в Україні.

Професор Сергій Няньковський (м. Львів) у своєму виступі, виходячи із сучасних поглядів на проблему синдрому мальабсорбції у дітей, доповів про основні діагностичні та лікувальні алгоритми, що застосовуються в розвинутих країнах світу, зупинився на найбільш частих станах і захворюваннях, що викликають синдром маль­абсорбції, а також на вікових особливостях харчування дітей із цим синдромом.

У доповіді професора Артура Мазура (Польща) були розглянуті сучасні генетичні аспекти проблеми ожиріння у дітей. Був наведений доволі складний механізм розвитку певних типів ожиріння у дітей із включенням генетичних механізмів, мутацій генів, що відповідають за лептини й інсулінорезистентність, обмін речовин. Доповідач детально розповів про основні генетичні синдроми, що супроводжуються розвитком ожиріння у дітей, відзначив важливу роль епігенетичних факторів та роль генетики у профілактиці ожиріння серед пацієнтів, які належать до груп високого ризику.

Секція харчової алергії була представлена трьома доповідями. У виступі професора Галини Вось (Польща) був зроблений ґрунтовний аналіз сучасних уявлень щодо епідеміології, етіопатогенезу та перебігу харчової алергії у дітей. Були показані європейські підходи до первинної, вторинної і третинної профілактики харчової алергії, проаналізовано досвід педіатрів і дитячих алергологів Польщі в боротьбі з алергією до білків коров’ячого молока у дітей перших років життя.

У доповіді професора Олександра Пампури (Росія) «Золоті стандарти діагностики харчової алергії у дітей раннього віку. Методика проведення провокаційної проби» на значному клінічному матеріалі був зроблений аналіз особливостей проведення провокаційних проб у дітей різного віку з IgE­залежною та IgE­незалежною формою харчової алергії. Були показані основні ускладнення, що можуть виникати при проведенні такої діагностики, і шляхи мінімізації існуючих ризиків.

У заключній доповіді на секції харчової алергіїї доктора медичних наук Вікторії Клименко (м. Харків) «Підходи до профілактики та лікування харчової алергії у дітей раннього віку» основний акцент був зроблений на особливостях національної медичної практики профілактики і лікування харчової алергії, розглянуті клінічні варіанти перебігу харчової алергії, підсумований власний клінічний досвід у впровадженні європейських рекомендацій у клінічну практику лікарів педіатрів і дитячих алергологів, показана важливість чіткого встановлення діагнозу і подальшого тривалого дотримання елімінаційної дієти.

Наступна гастроентерологічна секція відкрилася доповіддю професора Єви Топоровської­Ковальської (Польща) «Ентеральне харчування при хронічних захворюваннях у дітей». У виступі були розглянуті особливості проведення ентерального харчування при тяжких гострих та хронічних захворюваннях у дітей, наведені показання для переходу на парентеральне харчування, показана ефективність харчування з використанням гастро­ та єюно­стомії.

У виступі професора Дмитра Добрянського (м. Львів) «Зригування у дітей раннього віку — практичні аспекти проблеми» основний акцент був зроблений на клінічних підходах до діагностики і лікування зригувань у дітей першого року життя з позицій доказової медицини, диференціальної діагностики синдрому зригувань і блювання у дітей, дієтичних порадах при виникненні такого синдрому. Особлива увага була звернута на недоцільність активної медикаментозної терапії зригувань за відсутності небезпечних проявів синдрому.

У доповіді професора Петра Альбрехта (Польща) «Helicobacter pylorу інфекція у дітей» був підсумований багаторічний європейський досвід підходів до діагностики і лікування у дітей гастродуоденальних захворювань, асоційованих з Helicobacter pylorу. Були викладені найновіші принципи проведення ерадикаційної терапії у дітей, підсумований власний досвід ефективності різних схем ерадикації Helicobacter pylorу, що застосовуються в Польщі.

Закінчувався конгрес доповіддю кандидата медичних наук Олени Івахненко (м. Львів) «Харчові потреби дітей раннього віку та нутритивна підтримка розвитку імунної системи», яка провела аналіз особливостей харчування дітей перших років життя у різних країнах, у тому числі в Україні, показала національні особливості споживання молочних продуктів дітьми перших трьох років життя та їх роль у розвитку імунної системи та харчової алергії у дітей.

Після закінчення конгресу і обговорення як доповідей, так і підготовлених клінічних рекомендацій була ухвалена резолюція.

Підготувала Наталія Купріненко

Конгрес проведено за підтримки компанії «Нутриція»

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Резолюція

І відкритого Міжнародного конгресу Асоціації педіатрів-гастроентерологів

та нутриціологів України

 

28 вересня 2012 року, м. Львів

 

І Міжнародний конгрес педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів констатує, що забезпечення здорового і лікувально-профілактичного харчування дітей залишається однією з актуальних медико-соціальних і медико-біологічних проблем сучасної педіатрії, що має стратегічне значення для покращення здоров’я дітей України.

Завдання асоціації полягає у сприянні в розробці пріоритетних напрямків і визначенні загальної політики розвитку дитячої нутриціології і гастроентерології, медичного обслуговування дітей із захворюваннями органів травлення, вивченні сучасних досягнень, підвищенні рівня санітарної культури населення з питань профілактики і лікування гастроентерологічних захворювань.

Заслухавши та обговоривши представлені на конгресі проблеми і перспективи розвитку дитячої гастроентерології та нутриціології, підготовлені клінічні рекомендації щодо ведення дітей із харчовою алергією та щодо харчування дітей віком до трьох років, присутні вирішили:

— затвердити клінічні рекомендації, розроблені членами Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України «Рекомендації щодо ведення дітей із харчовою алергією до білка коров’ячого молока»;

— затвердити клінічні рекомендації, розроблені членами Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України «Харчування дітей віком від одного до трьох років (13–36 місяців) з урахуванням національних стандартів із харчування дітей раннього віку;

— звернути увагу керівників закладів охорони здоров’я на необхідність підвищення кваліфікації лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики — сімейної медицини з питань дитячої нутриціології;

— членам асоціації проводити роботу щодо упровадження каскадних регіональних освітніх програм для педіатрів і сімейних лікарів із дитячої нутриціології;

— провести наступний конгрес педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України з питань дитячої гастроентерології 28–29 листопада 2012 року у м. Києві, з питань нутриціології — у вересні 2013 року в м. Львові;

— ініціювати республіканську нараду з питань виховання культури харчування серед дитячого населення, створення спрямованої на дітей та підлітків соціальної реклами здорового харчування, залучення до цієї проблеми засобів масової інформації.

 


Список літератури

 

 


Повернутися до номеру