Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 7 (42) 2012

Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів
Authors: Колоскова О.К., Поліщук М.І., Воротняк Т.М., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Роль соматизації у формуванні гастродуоденальної патології в дітей
Authors: Гнатейко О.З., ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Личковська О.Л., Фільц О.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Фільц Ю.О., КЗ «Львівська обласна психіатрична лікарня»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму
Authors: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Діагностика природженої діафрагмальної грижі у плодів та новонароджених дітей
Authors: Слєпов О.К., Гордієнко І.Ю.*, Пономаренко О.П., Тарапурова О.М.*, Сорока В.П., Величко А.В.*, Джам О.П., Головченко Л.В., Сілаєва Л.В., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей, *відділення медицини плода, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Результаты терапии атопического дерматита у детей с использованием препарата левоцетиризина гидрохлорид
Authors: Аряев Н.Л., Горностаева Н.Ю., Шевченко И.М., Поплавская Л.Л., Одесский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
тактика антибактеріальної терапії рецидивуючих бронхітів у дітей
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Запорізький державний медичний університет, Пантюшенко Л.І., Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Мікроелементоз — складова патогенезу внутрішньоутробної пневмонії
Authors: Тарасова І.В., Сумський державний університет, медичний інститут, Клименко Т.М., Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Искусственное вскармливание как один   из факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста
Authors: Сорока Ю.А., Чернышева О.Е., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків донецького регіону
Authors: Поворознюк В.В.1, Климовицький Ф.В.2, Балацька Н.І.1, 1 ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, 2 НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Порушення моторно-евакуаторної функції товстої кишки у дітей
Authors: Боднар Г.Б., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Характеристика цитокінового статусу дітей з алергічними захворюваннями
Authors: Шумна Т.Є., Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Результати лікування дітей   із вродженими вадами серця і синдромом Дауна
Authors: Авраменко І.Ю., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ковальський Р.Я., Гусак В.Ф., КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вміст магнію, характеристика астенічних проявів   та нічного сну в дітей із різними формами первинної артеріальної гіпертензії
Authors: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Молекулярно-генетичні основи   і стратегія аналізу бронхіальної астми в дітей
Authors: Литвинець Л.Я., Синоверська О.Б., ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Гнатейко O.З., Виштак Н.В., ДУ «Інститут спадкової патології НАН України», м. Львів
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності мінералокорекції у дітей   із ротавірусною інфекцією в умовах ендемічної зони
Authors: Горленко О.М., Гема Н.М., Вищий державний навчальний заклад «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра дитячих хвороб з курсом дитячих інфекційних хвороб
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Підходи до лікування риносинуситу у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М., Петренко Л.Л., Дитятковський В.О., Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Либенко Н.М., Комунальний заклад «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 1» ДОР
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лактазная недостаточность у детей
Authors: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дубовая А.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Застійна серцева недостатність у новонароджених. Частина 2
Authors: Колюбакіна Л.В., Власова О.В., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Расспроси и осмотри
Authors: Богадельников И.В., Здырко Е.В., Крюгер Е.А., Мазинова Э.Р., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Обширная кистозная лимфгемангиома   забрюшинного пространства малого таза   с распространением в паховые каналы и мошонку
Authors: Литовка В.К., Журило И.П., Веселый С.В., Латышов К.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Тантум Верде® в практике детского отоларинголога
Authors: Гуляева Л.В., Крымское республиканское учреждение «Детская клиническая больница» МЗ АР Крым, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Проблема дисбактеріозу кишечника в практиці дитячого алерголога: дискусійні питання й можливості їх вирішення
Authors: Беш Л.В., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Опухоли сердца у детей — редкая врожденная патология сердечно-сосудистой системы (часть 2)
Authors: Сухарева Г.Э., Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных заболеваний Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Использование физических факторов в восстановительном лечении детей с дисплазией тазобедренных суставов
Authors: Николаева Н.Г., Элий Л.Б., ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», г. Одесса, Одесская городская детская больница № 1 им. Б.Я. Резника
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пульмонологические аспекты
Authors: Конюшевская А.А., Франчук М.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Городская детская клиническая больница № 5, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3. Рекогниция лигандов TLR
Authors: Абатуров А.Е., ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», Волосовец А.П., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual