Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 7 (42) 2012

Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів
Authors: Колоскова О.К., Поліщук М.І., Воротняк Т.М., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Роль соматизації у формуванні гастродуоденальної патології в дітей
Authors: Гнатейко О.З., ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Личковська О.Л., Фільц О.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Фільц Ю.О., КЗ «Львівська обласна психіатрична лікарня»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму
Authors: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Діагностика природженої діафрагмальної грижі у плодів та новонароджених дітей
Authors: Слєпов О.К., Гордієнко І.Ю.*, Пономаренко О.П., Тарапурова О.М.*, Сорока В.П., Величко А.В.*, Джам О.П., Головченко Л.В., Сілаєва Л.В., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей, *відділення медицини плода, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Результаты терапии атопического дерматита у детей с использованием препарата левоцетиризина гидрохлорид
Authors: Аряев Н.Л., Горностаева Н.Ю., Шевченко И.М., Поплавская Л.Л., Одесский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
тактика антибактеріальної терапії рецидивуючих бронхітів у дітей
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Запорізький державний медичний університет, Пантюшенко Л.І., Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Мікроелементоз — складова патогенезу внутрішньоутробної пневмонії
Authors: Тарасова І.В., Сумський державний університет, медичний інститут, Клименко Т.М., Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Искусственное вскармливание как один   из факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста
Authors: Сорока Ю.А., Чернышева О.Е., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків донецького регіону
Authors: Поворознюк В.В.1, Климовицький Ф.В.2, Балацька Н.І.1, 1 ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, 2 НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Порушення моторно-евакуаторної функції товстої кишки у дітей
Authors: Боднар Г.Б., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Характеристика цитокінового статусу дітей з алергічними захворюваннями
Authors: Шумна Т.Є., Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Результати лікування дітей   із вродженими вадами серця і синдромом Дауна
Authors: Авраменко І.Ю., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ковальський Р.Я., Гусак В.Ф., КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вміст магнію, характеристика астенічних проявів   та нічного сну в дітей із різними формами первинної артеріальної гіпертензії
Authors: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Молекулярно-генетичні основи   і стратегія аналізу бронхіальної астми в дітей
Authors: Литвинець Л.Я., Синоверська О.Б., ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Гнатейко O.З., Виштак Н.В., ДУ «Інститут спадкової патології НАН України», м. Львів
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності мінералокорекції у дітей   із ротавірусною інфекцією в умовах ендемічної зони
Authors: Горленко О.М., Гема Н.М., Вищий державний навчальний заклад «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра дитячих хвороб з курсом дитячих інфекційних хвороб
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Підходи до лікування риносинуситу у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М., Петренко Л.Л., Дитятковський В.О., Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Либенко Н.М., Комунальний заклад «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 1» ДОР
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лактазная недостаточность у детей
Authors: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дубовая А.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Застійна серцева недостатність у новонароджених. Частина 2
Authors: Колюбакіна Л.В., Власова О.В., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Расспроси и осмотри
Authors: Богадельников И.В., Здырко Е.В., Крюгер Е.А., Мазинова Э.Р., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Обширная кистозная лимфгемангиома   забрюшинного пространства малого таза   с распространением в паховые каналы и мошонку
Authors: Литовка В.К., Журило И.П., Веселый С.В., Латышов К.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Тантум Верде® в практике детского отоларинголога
Authors: Гуляева Л.В., Крымское республиканское учреждение «Детская клиническая больница» МЗ АР Крым, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Проблема дисбактеріозу кишечника в практиці дитячого алерголога: дискусійні питання й можливості їх вирішення
Authors: Беш Л.В., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Опухоли сердца у детей — редкая врожденная патология сердечно-сосудистой системы (часть 2)
Authors: Сухарева Г.Э., Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных заболеваний Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Использование физических факторов в восстановительном лечении детей с дисплазией тазобедренных суставов
Authors: Николаева Н.Г., Элий Л.Б., ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», г. Одесса, Одесская городская детская больница № 1 им. Б.Я. Резника
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пульмонологические аспекты
Authors: Конюшевская А.А., Франчук М.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Городская детская клиническая больница № 5, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3. Рекогниция лигандов TLR
Authors: Абатуров А.Е., ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», Волосовец А.П., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual