Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 4 (16) 2014

Back to issue

VIII Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті професора Є.П. Подрушняка

Статья опубликована на с. 64-68

 

Є.П. Подрушняк (1924–

2008), доктор медичних наук,

професор, заслужений діяч науки

і техніки України,

лауреат Державної

премії України, академік

Української академії наук

національного прогресу

 

 

19–20 грудня 2014 року в місті Києві на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» відбулася VIІІ Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті проф. Є.П. Подрушняка.

Біографічні дані. З 1961 по 1992 рік Євген Павлович Подрушняк був науковим керівником клінічного відділу вікових змін та захворювань опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України, із 1997 року — віце-президентом Української асоціації остеопорозу, із 1999 року — директором Українського науково-медичного центру проблем остеоартрології. За своє життя Євген Павлович отримав численні нагороди. Зокрема, орден Великої Вітчизняної війни І ступеня у 1985 році, орден «За мужність» та медаль «За відвагу» — у 1994 році, медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» — у 1945 році. Він був не лише талановитим науковцем, а й досвідченим лікарем, якого надзвичайно поважали пацієнти. Колеги Євгена Павловича завжди відмічали його високий професіоналізм та дяrували йому за отриманий досвід.

Конференцію відкрив доктор медичних наук, професор Поворознюк В.В., який звернувся до учасників із привітанням та розповів про діяльність та життєвий шлях професора Подрушняка Є.П., акцентував увагу на визначних датах та подіях у науковій діяльності вченого. Академік Безруков В.В. відзначив вагомість проведення таких конференцій для молоді та розповів про видатні заслуги Євгена Павловича перед вітчизняною наукою та медициною.

У конференції взяли участь 16 вітчизняних та зарубіжних молодих науковців:

1. Білозецький Іван Ігорович — асистент кафедри хірургічної стоматології ДУ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Україна. Тема роботи — «Генералізований пародонтит і ревматоїдний артрит: імунологічні аспекти взаємообтяження». Науковий керівник — д.м.н., проф. Мазур І.П.

2. Васильєв Роман Геннадійович — аспірант ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», науковий співробітник біотехнологічної лабораторії ilaya.regeneration, медичної компанії ilaya, м. Київ, Україна. Тема роботи — «Использование клеточной терапии и тканевой инженерии для восстановления дефектов костной ткани: биотехнологические аспекты и клинические результаты». Науковий керівник — д.м.н. Новікова С.М.

3. Гостєва Зоряна Василівна — асистент, здобувач на кафедрі стоматології дитячого віку ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика». Тема роботи — «Попередні результати використання остеотропної терапії в пацієнтів із захворюваннями пародонта на фоні метаболічного синдрому». Науковий керівник — д.м.н., проф. Мазур І.П.

4. Дубецька Галина Сергіївна — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Тема роботи — «Гіперурикемія та структурно-функціональний стан кісткової тканини (мінеральна щільність, якість) у чоловіків різного віку». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

5. Задорожна Ірина Василівна — асистент кафедри дитячої стоматології ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини в дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

6. Кенц Анжеліка Станіславівна — студентка V курсу факультету «педіатрія» ДУ «Красноярський державний медичний університет імені професора В.Ф. Войно-Ясенецького», Російська Федерація. Тема роботи: «Особенности генетической предрасположенности к остеопорозу». Науковий керівник — к.м.н. Капустіна Є.В.

7. Кошарський Денис Віталійович — студент ІІ курсу медичного факультету ДУ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Україна. Тема роботи — «Вміст кальцію та вітаміну D у раціоні харчування учнів старших класів Тернопільської класичної гімназії». Науковий керівник — к.м.н. Мартинюк Л.П.

8. Кузь Уляна Василівна — асистент кафедри травматології та ортопедії ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Особливості ультраструктурних змін мікроциркуляторного русла легень при політравмі в динаміці». Науковий керівник — д.м.н., проф. Сулима В.С.

9. Михайлів Леся Михайлівна — асистент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ДУ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського». Тема роботи — «Артросонографічні критерії подагричного артриту». Наукові керівники — д.м.н., проф. Швед М.І., к.м.н. Мартинюк Л.П.

10. Мордовський Василь Сергійович — студент V курсу факультету «педіатрія» ДУ «Красноярський державний медичний університет імені професора В.Ф. Войно-Ясенецького», Російська Федерація. Тема роботи — «Особенности генетической предрасположенности к анкилозирующему спондилиту». Науковий керівник — к.м.н. Капустіна Є.В.

11. Мусієнко Анна Сергіївна — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Тема роботи — «Показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини, остеопоротичні переломи в чоловіків української популяції різного віку». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

12. Мисліборська Ярослава Віталіївна — студентка V курсу медичного факультету ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Нейрофіброматоз І. Клінічні проблеми в практиці ортопеда». Науковий керівник — д.м.н., проф. Сулима В.С.

13. Пономаренко Станіслав Ігорович — лікар-стоматолог відділення № 3 стоматологічної поліклініки Подільського району м. Києва та стоматологічного відділення шпиталю (з поліклінікою) ДУ МВС України в м. Києві, Україна. Тема роботи — «Зв’язок між параметрами стоматологічного статусу та системними показниками стану кісткової системи». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

14. Приймич Уляна Ігорівна — лікар-інтерн кафедри сімейної медицини — загальної практики ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика». Тема роботи — «Нейропатичний компонент болю при захворюваннях опорно-рухового апарату». Науковий керівник — д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

15. Смоліна Людмила Олександрівна — аспірант кафедри сімейної медицини ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика». Тема роботи — «Збагачена тромбоцитами плазма в лікуванні ревматичних захворювань у загальнолікарській практиці». Науковий керівник — д.м.н. Хіміон Л.В.

16. Федотченко Андрій Вікторович — асистент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ДУ «Запорізький державний медичний університет», Україна. Тема роботи — «Особливості формування капсули суглоба при моделюванні недиференційованої дисплазії сполучної тканини». Науковий керівник — д.м.н., проф. Волошин М.А.

Оцінювали роботи конкурсантів члени журі (к.м.н. Андріанова Л.Ф., проф., акад. НАМНУ Безруков В.В., к.м.н. Бурчинський С.Г., проф., акад. НАМНУ Бутенко Г.М., к.м.н. Бистрицька М.А., д.м.н. Пишель І.М., проф. Поворознюк В.В., к.ф.н. Поворознюк Р.В., проф. Сулима В.С., проф. Шатило В.Б.) протягом двох днів з урахуванням таких критеріїв: оформлення рефератів відповідно до тематики доповіді, виступ українською та англійською мовою.

Усі доповіді учасників конференції були надзвичайно цікавими, змістовними та пізнавальними.

Перше місце заняла Приймич У.І., наукова робота «Нейропатичний компонент болю при захворюваннях опорно-рухового апарату» (м. Київ, Україна).

Друге місце у конкурсі посіла Дубецька Г.С., наукова робота «Гіперурикемія та структурно-функціональний стан кісткової тканини (мінеральна щільність, якість) у чоловіків різного віку» (м. Київ, Україна).

Третє місце вибороли Задорожна І.В., наукова робота «Особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини в дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів» (м. Івано-Франківськ, Україна), та Мусієнко А.С., наукова робота «Показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини, остеопоротичні переломи в чоловіків української популяції різного віку» (м. Київ, Україна).

Наукова робота Мисліборської Я.В. «Нейрофіброматоз І. Клінічні проблеми в практиці ортопеда» (м. Тернопіль, Україна) була відзначена як найкраща серед робіт, представлених студентами.

Всі конкурсанти отримали сертифікати учасників, а переможці були нагороджені грамотами.

Роботи, представлені на конкурсі, будуть надруковані в журналах «Біль. Суглоби. Хребет» та «Проблеми остеології».

 

Підготували Дзерович Н.І., Дубецька Г.С.  


Similar articles

IX International Conference of Young Scientists «Musculoskeletal Diseases and Age» Is Devoted to the Memory of Professor Ye.P. Podrushniak
Authors: Приймич У. І. - ДУ “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України” м. Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016
Date: 2016.08.22
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue