Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник» 4 (16) 2014

Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина I
Авторы: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия, Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці
Авторы: Поворознюк В.В. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна; Ханс Д. — Центр захворювань кісткової тканини, Університет госпіталю Лозанни, Швейцарія; Дзерович Н.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Новости
Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я. Частина І
Авторы: Пузанова О.Г., Грузєва Т.С. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Вплив деформаційних змін тіл хребців на формування вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді
Авторы: Орлик Т.В., Поворознюк В.В. — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Остеоартроз в различных экологических регионах Сообщение 2. Связь с состоянием питьевой воды
Авторы: Синяченко О.В., Науменко Н.В., Ермолаева М.В., Микукстс В.Я. — Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Красный Лиман, Украина
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Досвід консервативного лікування хворих із протрузіями та грижами міжхребетних дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта
Авторы: Пашков О.Є., Фіщенко Я.В., Перепечай О.О. — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Гіперурикемія та структурно-функціональний стан кісткової тканини (мінеральна щільність та якість) у чоловіків різного віку
Авторы: Дубецька Г.С. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна; В.В. Поворознюк — Науковий керівник: заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., проф.
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Клінічний випадок псевдоартрозу великогомілкової кістки у хворого на нейрофіброматоз І типу
Авторы: Мисліборська Я.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна; Науковий керівник: д.м.н., проф. В.С. Сулима
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Особливості формування капсули суглоба після антенатальної дії антигену
Авторы: Федотченко А.В. - Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя, Україна; Науковий керівник д.м.н., проф. М.А. Волошин
Дата: 2015.03.04
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста