Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" 6 (74) 2016

Повернутися до номеру

XVIII Сідельниковські читання


Резюме

Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2016 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, 21–23 вересня 2016 року у Львові відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» — XVІІІ Сідельниковські читання.

Статтю опубліковано на с.  113-114
 
Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2016 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, 21–23 вересня 2016 року у Львові відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» — XVІІІ Сідельниковські читання. 
Ці читання пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова є традиційними й проходять під егідою Міністерства охорони здоров’я України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
Цьогорічні читання у Львові зібрали понад 800 дитячих та сімейних лікарів, 50 завідувачів педіатричних кафедр і професорів з вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України».
Усього під час форуму на 5 пленарних, 2 секційних засіданнях та методичній нараді було заслухано понад 110 виступів з актуальних питань медицини дитинства та медичної освіти. Обговорені сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань дитячого віку, пріоритетні завдання педіатричної науки та практики, питання первинної медичної допомоги дітям, імунопрофілактики, соціально небезпечних хвороб, антибіотикорезистентності, здорового способу життя, запобігання поліпрагмазії. Проведено окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». 
На базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проведено науково-методичну нараду «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти». Упродовж наради заслухані та обговорені звіти завідувачів опорних педіатричних кафедр щодо виконаної роботи протягом 2015/2016 навчального року, проведений круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії. 
Задля поліпшення стану здоров’я дітей необхідне здійснення низки загальнодержавних заходів з метою збереження життя та здоров’я матерів та дітей, значні інвестиції від держави та приватного партнерства, адекватне кадрове забезпечення, раціональне використання ресурсів та узгодження якості надання медичної допомоги дітям за стандартами ВООЗ.
 
Конференція вирішила:
— Вважати за доцільне внесення до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, окремої спеціальності «Педіатрія» та «Громадське здоров’я» із відновленням обсягу державного замовлення на підготовку дитячих лікарів не менше ніж 750 осіб з метою зменшення кадрового дефіциту лікарів-педіатрів, зокрема у сільській місцевості.
— Підтримати ініціативу Асоціації педіатрів України та її регіональних осередків щодо доцільності продовження на перехідному етапі роботи первинної ланки медико-санітарної допомоги спільної роботи лікарів загальної практики — сімейної медицини та лікарів-педіатрів задля надання якісної та доступної медичної допомоги дитячому населенню. 
— Підтримати Вчену медичну раду МОЗ України щодо рекомендацій керівництву МОЗ України та структурним підрозділам з питань охорони здоров’я Київської міської, обласних державних адміністрацій стосовно підняття престижу дитячих лікарів у країні через введення для них відповідних регіональних надбавок та соціальних пільг, соціальної реклами, використання соціальних мереж, регіональних акцій «Наші кращі дитячі лікарі», «Вони рятують дітей».
— Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України спільно з провідними фахівцями галузі створити робочі групи та розробити програми дворічної резидентури з педіатричних спеціальностей з метою реформування післядипломної педіатричної підготовки.
— Надати особливий пріоритет наданню якісної та доступної медичної допомоги дітям, які постраждали та були евакуйовані із зони АТО.
— Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики та лікування захворювань органів дихання в дітей різного віку, стримання розвитку антибіотикорезистентності.
— Надати нові пропозиції щодо подальшого оновлення існуючих стандартів діагностики та лікування хвороб дитячого віку з урахуванням відомостей доказової медицини та акцентувати увагу на проблемі профілактичної педіатрії.
— Авторським колективам вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ на чолі з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України із спеціальностей «Педіатрія», «Неонатологія», «Дитячі інфекційні хвороби» підготувати сучасні керівництва для лікарів з діагностики, лікування та профілактики поширених хвороб у дітей, використовуючи кращі іноземні практики.
— Удосконалити безперервний професійний розвиток лікарів-педіатрів через запровадження системи виїзних майстер-класів головних спеціалістів МОЗ України, семінарів, вебінарів та тренінгів, зокрема й дистанційним шляхом.
Сідельниковські читання виконують велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення актуальних проблем надання медичної допомоги дітям нашої держави. І в подальшому вони будуть також щорічними, а вшанування пам’яті Людини, ім’я якої золотими літерами вписане в історію вітчизняної педіатрії, буде сприяти покращенню здоров’я дітей. 
 
Наступні XIX Сідельниковські читання заплановано провести 20–22 вересня 2017 року в м. Полтаві.
 
Матеріал підготовлено 
оргкомітетом конференції  


Повернутися до номеру