Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» 6 (74) 2016

Возможности коррекции дефицита железа и нарушений микробиоценоза кишечника у детей
Авторы: Квашнина Л.В., Родионов В.П., Матвиенко И.Н.;
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2016.11.18
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Сольові розчини в терапії запальних захворювань носової порожнини в дітей
Авторы: Марушко Ю.В., Московенко О.Д., Марушко Є.Ю. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Дата: 2016.11.18
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Особенности распространения табакокурения среди школьников Украины
Авторы: Полька Н.С.(1), Добрянская О.В.(1), Турос Е.И.(1), Дардынская И.В.(2), Зейглер Д.(2)
(1) — ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», г. Киев, Украина
(2) — Иллинойский университет, Школа общественного здоровья, г. Чикаго, США

Дата: 2016.11.18
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти
Авторы: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А.;
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2016.11.18
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Роль метаболитов оксида азота в формировании эндотелиальной дисфункции у детей с персистирующей бронхиальной астмой
Авторы: Одинец Ю.В., Васильченко Ю.В.;
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2016.11.18
Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова
Авторы: Няньковський С.Л., Пасiчнюк I.П.;
Львiвський нацiональний медичний унiверситет iменi Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2016.11.18
Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот — биорегуляционный подход в педиатрической практике
Авторы: Попович С.В. — Украинская академия биологической медицины, г. Киев, Украина
Дата: 2016.11.18
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Місцева терапія гострих тонзилофарингітів у дітей
Авторы: Абатуров О.Є., Кривуша О.Л.;
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2016.11.21
Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки
Авторы: Калашникова Е.А., Никитина Н.А.;
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Дата: 2016.11.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Применение рекомбинантного α-2b-интерферона в лечении острых респираторных вирусных заболеваний у детей
Авторы: Чернышева О.Е.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина

Дата: 2016.11.21
Роль ендогенних антимікробних пептидів у бактеріальній колонізації носоглотки в дітей із гіперплазією ретроназальної мигдалини
Авторы: Леженко Г.О.(1), Абатуров О.Є.(2), Пашкова О.Є.(1);
(1) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2016.11.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Методи дослідження бронхіальної астми: історія, досягнення, перспективи
Авторы: Недельська C.М., Акулова О.Ю.;
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2016.11.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Оцінка діагностичної цінності маркерів тканинної гіпоксії, мембранодеструкції та недиференційованої дисплазії сполучної тканини при міхурово-сечовідному рефлюксі у дітей раннього віку
Авторы: Лук’яненко Н.С.(1), Кенс К.А. (2), Петріца Н.А.(1)
(1) — Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна.

Дата: 2016.11.21
Характеристика показателей функционального состояния эндотелия в динамике заболевания у детей с геморрагическим васкулитом
Авторы: Одинец Ю.В., Яворович М.В.;
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина.

Дата: 2016.11.21
Частота ураження різних систем та органів у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Авторы: Гнатейко О.З.(1, 2), Дац-Опока М.І.(1), Личковська О.Л.(1), Цьолко Т.Ю.(3);
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна (2) — ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна (3) — ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського», м. Львів, Україна

Дата: 2016.11.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Проект сучасної класифікації клінічних проявів харчової гіперчутливості у дітей
Авторы: Недельська С.М., Пахольчук О.П.;
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2016.11.21
Діагностика порушень адаптації та стійкості до стресу в дітей із хронічним гастродуоденітом
Авторы: Тимощук О.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Дата: 2016.11.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 2. Влияние вредных привычек родителей на геномный импринтинг потомков
Авторы: Абатуров А.Е.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2016.11.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Медицинские форумы
Антиоксидантная система респираторного тракта Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 2)
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»,г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца2, г. Киев, Украина

Дата: 2016.11.21