Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Здоров`я дитини" 6 (74) 2016

Возможности коррекции дефицита железа и нарушений микробиоценоза кишечника у детей
Автори: Квашнина Л.В., Родионов В.П., Матвиенко И.Н.;
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сольові розчини в терапії запальних захворювань носової порожнини в дітей
Автори: Марушко Ю.В., Московенко О.Д., Марушко Є.Ю. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности распространения табакокурения среди школьников Украины
Автори: Полька Н.С.(1), Добрянская О.В.(1), Турос Е.И.(1), Дардынская И.В.(2), Зейглер Д.(2)
(1) — ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», г. Киев, Украина
(2) — Иллинойский университет, Школа общественного здоровья, г. Чикаго, США

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А.;
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль метаболитов оксида азота в формировании эндотелиальной дисфункции у детей с персистирующей бронхиальной астмой
Автори: Одинец Ю.В., Васильченко Ю.В.;
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова
Автори: Няньковський С.Л., Пасiчнюк I.П.;
Львiвський нацiональний медичний унiверситет iменi Данила Галицького, м. Львів, Україна

Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот — биорегуляционный подход в педиатрической практике
Автори: Попович С.В. — Украинская академия биологической медицины, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Місцева терапія гострих тонзилофарингітів у дітей
Автори: Абатуров О.Є., Кривуша О.Л.;
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А.;
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение рекомбинантного α-2b-интерферона в лечении острых респираторных вирусных заболеваний у детей
Автори: Чернышева О.Е.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина

Роль ендогенних антимікробних пептидів у бактеріальній колонізації носоглотки в дітей із гіперплазією ретроназальної мигдалини
Автори: Леженко Г.О.(1), Абатуров О.Є.(2), Пашкова О.Є.(1);
(1) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Методи дослідження бронхіальної астми: історія, досягнення, перспективи
Автори: Недельська C.М., Акулова О.Ю.;
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка діагностичної цінності маркерів тканинної гіпоксії, мембранодеструкції та недиференційованої дисплазії сполучної тканини при міхурово-сечовідному рефлюксі у дітей раннього віку
Автори: Лук’яненко Н.С.(1), Кенс К.А. (2), Петріца Н.А.(1)
(1) — Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна.

Характеристика показателей функционального состояния эндотелия в динамике заболевания у детей с геморрагическим васкулитом
Автори: Одинец Ю.В., Яворович М.В.;
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина.

Частота ураження різних систем та органів у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Автори: Гнатейко О.З.(1, 2), Дац-Опока М.І.(1), Личковська О.Л.(1), Цьолко Т.Ю.(3);
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна (2) — ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна (3) — ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського», м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Проект сучасної класифікації клінічних проявів харчової гіперчутливості у дітей
Автори: Недельська С.М., Пахольчук О.П.;
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Діагностика порушень адаптації та стійкості до стресу в дітей із хронічним гастродуоденітом
Автори: Тимощук О.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 2. Влияние вредных привычек родителей на геномный импринтинг потомков
Автори: Абатуров А.Е.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медичні форуми
Антиоксидантная система респираторного тракта Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 2)
Автори: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»,г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца2, г. Киев, Украина