Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №4 (60), 2018

Back to issue

Resolution of the Advisory Expert Council on the improvement of approaches to the management of patients with pulmonary hypertension in Ukraine

Робоча група Асоціації кардіологів України «Артеріальна гіпертензія»
Склад:
Ю.М. Сіренко (Київ) — модератор
Л.А. Міщенко (Київ) — модератор
Л.М. Єна (Київ)
С.М. Коваль (Харків)
Г.Д. Радченко (Київ)
О.Л. Рековець (Київ)
Автори-укладачі: Ю.М. Сіренко, Л.А. Міщенко, Г.Д. Радченко, О.Г. Купчинська, О.Л. Рековець, С.М. Кушнір

Класифікація артеріальної гіпертензії

Артеріальна гіпертензія (АГ) — це постійно підвищений систолічний (САТ) та/або діастолічний (ДАТ) артеріальний тиск (АТ).
Гіпертонічна хвороба (есенціальна гіпертензія або первинна гіпертензія) — це підвищений АТ за відсутності очевидної причини його підвищення.
Вторинна гіпертензія (симптоматична) — це гіпертензія, причина якої може бути виявлена.
Термінологія: термін «есенціальна ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Проект Класифікація та стандарти надання  медичної допомоги хворим  на артеріальну гіпертензію  Асоціації кардіологів України
Authors: Робоча група Асоціації кардіологів України «Артеріальна гіпертензія» Склад:
Ю.М. Сіренко (Київ) — модератор
Л.А. Міщенко (Київ) — модератор
Л.М. Єна (Київ)
С.М. Коваль (Харків)
Г.Д. Радченко (Київ)
О.Л. Рековець (Київ)
Автори-укладачі: Ю.М. Сіренко, Л.А. Міщенко, Г.Д. Радченко, О.Г. Купчинська, О.Л. Рековець, С.М. Кушнір

"News of medicine and pharmacy" №13 (668), 2018
Date: 2018.11.23
Categories: Cardiology

Back to issue