Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Артериальная гипертензия» №4 (60), 2018

Шановні читачі!
Дата: 2018.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: От первого лица
Эффективная длительная многокомпонентная антигипертензивная терапия в достижении целевого АД у больных резистентной артериальной гипертензией
Авторы: Хафизова Л.Ш., Хамидуллаева Г.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент, Pеспублика Узбекистан

Дата: 2018.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Синдром старечої астенії (frailty) — сучасна проблема геронтологічної медицини
Авторы: Cкибчик В.А., Бабляк С.Д.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2018.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста