Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №4 (60), 2018

Back to issue

Proceedings of the International symposium “Evaluating the function and structure of arteries — clinical aspects" (Odessa, May 30–31, June 1, 2018) - Assessment of arterial stiffness: an overview of methods and devices

Authors: Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

Протягом останніх десятирічь ми спостерігаємо бурхливий розвиток новітніх високотехнологічних методів діагностики та лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ). Як результат — багато в чому наші знання про патогенез і перебіг цього захворювання значно змінилися, з’явилися нові цікаві дані стосовно впливу відомих представників різних груп антигіпертензивної терапії, у певному сенсі змінився підхід до оцінки серцево-судинного ризику. Удосконалення технологій аналізу пульсової хвилі (ПХ) та широке впровадження цього методу у наукову діяльність відігравало велику роль у поглибленні наших знань про проблему ураження судин як органа-мішені, а також дозволило розробити нові терапевтичні підходи і, як результат, покращити прогноз у багатьох пацієнтів із АГ. Проте ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Roman M.J., Devereux R.B., Kizer J.R. et al. Central pressure more strongly relates to vascular disease and outcome than does brachial pressure: the Strong Heart Study // Hypertension. — 2007 Jul. — № 50(1). — Р. 197-203. 
2. Roman M.J., Devereux R.B., Kizer J.R. et al. High central pulse pressure is independently associated with adverse cardiovascular outcome the strong heart study // J. Am. Coll. Cardiol. — 2009 Oct 27. — № 54(18). — Р. 1730-4.
3. Morgan T., Lauri J., Bertram D. et al. Effect of different antihypertensive drug classes on central aortic pressure // Am. J. Hypertens. — 2004 Feb. — № 17(2). — Р. 118-23.
4. Wilkinson I.B., MacCallum H., Flint L. et al. The influence of heart rate on augmentation index and central arterial pressure in humans // J. Physiol. — 2000 May 15. — № 525 (Pt. 1). — Р. 263-70.
5. Wilkinson I.B., Cockcroft J.R., Webb D.J. Pulse wave analysis and arterial stiffness // J. Cardiovasc. Pharmacol. — 1998. — № 32(Suppl. 3). — S33-7. 
6. Wilkinson I.B., Fuchs S.A., Jansen I.M. et al. Reprodu-cibility of pulse wave velocity and augmentation index measured by pulse wave analysis // J. Hypertens. — 1998 Dec. — № 16(12, Pt. 2). — Р. 2079-84. 
7. Weissler A.M., Harris L.C., White G.D. Left ventricular ejection time index in man // J. Appl. Physiol. — 1963 Sep. — № 18. — Р. 919-23.   

Similar articles

Instrumental methods for diagnosis and assessment of cardiovascular risk in hypertensive patients: authors’ research report (part 2)
Authors: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" 2 (52) 2017
Date: 2017.05.17
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Instrumental methods for diagnosis and assessment of cardiovascular risk in hypertensive patients: a literature review (part 1)
Authors: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», м. Київ, Україна

"Hypertension" 2 (52) 2017
Date: 2017.05.16
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH)D у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією
Authors: Лазарєва К.П.(1), Амосова К.М.(1), Поворознюк В.В.(2), Нішкумай О.І.(1), Мостбауер Г.В.(1), Лазарєв П.О.(1), Руденко Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue