Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Clinical case of a snake bitein a school-age girl

Authors: Никитюк С.О.(1), Галич М.М.(2), Філюк А.П.(2), Гощинський П.В.(1), Волинець Н.В.(2), Голінка Ю.Я.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»,м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Ми наводимо клінічний випадок укусу змії в дівчинки 8 років, яка була госпіталізована в реанімаційне відділення Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Особливістю наведеного клінічного випадку є домінування больового синдрому та виражений лімфостаз у місці укусу, відсутність системного ураження. Необхідно підвищити настороженість населення щодо можливих укусів змій. Особливо небезпечними є укуси для дітей у зв’язку з тим, що вони багато часу проводять босоніж на відкритому повітрі.

Мы представляем клинический случай укуса змеи у девочки 8 лет, которая была госпитализирована в реанимационное отделение Тернопольской областной детской клинической больницы. Особенностью представленного клинического случая являются доминирование болевого синдрома и выраженный лимфостаз в месте укуса, отсутствие системного поражения. Необходимо повысить настороженность населения относительно возможных укусов змей. Особенно опасны укусы для детей в связи с тем, что они много времени проводят босыми на открытом воздухе.

We present a clinical case of a snake bite in 8-year-old girl, who was hospitalized at the intensive care unit of Ternopil Regional Children’s Clinical Hospital. The peculiarity of this case report is the domination of pain syndrome and a significant lymphostasis in the bite site, the absence of systemic lesion. It is necessary to raise public awareness about possible snake bites. Bites in children are particularly dangerous due to the fact that children spend a lot of time barefoot in the open area.


Keywords

діти; укус змії; протизміїна сироватка

дети; укус змеи; противозмеиная сыворотка

children; snake bite; snake antivenom


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. https://moz.gov.ua/article/health/scho-robiti-pri-ukusi-zmii-i-jak-vberegtisja-vid-cogo/ Що робити при укусі змії і як вберегтися від цього. 11 травня 2018. 3750.
2. Pubmed J. Assoc. Physicians India. — 2000 Feb. — 48(2). — Р. 187-91. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1122. Получен доступ: October 12, 2016.
3. DailyMED LABEL: NORTH AMERICAN CORAL SNAKE ANTIVENIN (EQUINE) — coral snake (micrus fulvius) immune globulin antivenin (equine) injection. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/dr. Получен доступ: October 12, 2016.

Similar articles

Authors: О.В. ІВАЩЕНКО, С.М. НЕДАШКІВСЬКИЙ, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; В.Ф. СТРУК, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги; С.П. БОРЩОВ, В.М. ПАДАЛКА, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
"Emergency medicine" 4(5) 2006
Date: 2007.11.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Analysis of cases of Lyme borreliosis in children in Ternopil region
Authors: Никитюк С.О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" 4(13) 2016
Date: 2017.02.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Case of Lyme borreliosis in a child
Authors: Косовська Т.М., Косовська В.О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019
Date: 2019.03.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: С.В. ЗАЙКОВ, д.м.н., професор; С.М. КУЛЯС, к.м.н.; Л.М. КИРИЧЕНКО, к.м.н., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 10(214) 2007
Date: 2007.12.11
Categories: Allergology
Sections: Specialist manual

Back to issue