Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Оцінка правильності використання антибіотиків для особистих потреб студентами медичних університетів

Authors: Бережна А.В., Чумаченко Т.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Нераціональне використання антибіотиків населенням є однією з причин поширення антибіотикорезистентності мікроорганізмів. Навіть при достатньому або високому рівні спеціальних знань людина може нехтувати правилами та порушувати їх, тим самим погіршуючи поточну ситуацію щодо резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.

Мета: дати оцінку правильності використання антибіотиків для особистих потреб студентами, які отримують вищу медичну освіту.

Матеріали та методи. Проведено поперечне епідеміологічне дослідження у березні — квітні 2018 року в м. Харкові. До дослідження на добровільних засадах було залучено 133 студенти медичних факультетів 5-го року навчання двох медичних університетів, серед яких проведено опитування щодо джерел інформації про антибіотики, режиму використання та можливих помилок при ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Особливості функціонування фармсектора в Україні в контексті його реформування очима фармпрацівників
Authors: Станіслав Князьков, аспірант кафедри соціології,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №3 (685), 2019
Date: 2019.04.03
Sections: Specialist manual
Analysis of parents’ awareness of the principles of fever control in children
Authors: Марушко Ю.В., Тодика Ю.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018
Date: 2018.07.04
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: 1Радченко Г.Д., 2Марцовенко І.М., 1Сіренко Ю.М., 1ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ, 2Сумський кардіологічний диспансер
"Hypertension" 4(12) 2010
Date: 2010.10.06
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue