Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Госпітальний нагляд за лептоспірозом: стандарти, методологія і результати

Authors: Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Лептоспіроз упродовж тривалого часу перебуває у переліку вагомих медичних і ветеринарних проблем з огляду на ендемічне поширення з формуванням регіональних осередків різного ступеня активності. Зміна клімату, інтенсифікація міграційних процесів, урбанізація та інші обставини модифікують сформовані природні ареали поширення лептоспір, формують нові антропургічні та змішаного типу осередки. Сучасна генотипова класифікація лептоспір виділяє 16 генотипів спірохет, що згруповані в 25 серологічних груп. Генетичне розмаїття збудників лептоспірозу призводить до того, що клінічні прояви захворювання суттєво різняться: від безсимптомних або легких форм (60–90 %), що маскуються під грипоподібні захворювання, до тяжких, із розвитком поліорганних уражень. Летальність в середньому досягає 5 % (1–20 %). Найтяжчий ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Андрушак М.О.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Н.О. Виноград(1), У.А. Шуль(1), М.М. Ільчишин(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна
(2) — ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України», м. Івано-Франківськ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
A case of leptospirosis in a young male, an inhabitant of Ternopil region
Authors: Никитюк С.О.(1), Волинець Н.В.(2), Борис З.Я.(2), Павельєва М.М.(3)
(1) — Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча лікарня, м. Тернопіль, Україна
(3) — Державна установа “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України”, м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №6, 2018
Date: 2018.12.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Results of investigation of leptospirosis endemicity in Odesa region
Authors: Мельник О.А.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue