Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Сучасні підходи до ведення хворих з ВІЛ-інфекцією на рівні первинної медичної допомоги

Authors: Висоцький В.І.
Національний медичний університетімені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я зумовлено загальними міжнародними та національними стратегіями зміцнення здоров’я населення та підвищення якості та ефективності медичних послуг. Постає потреба у зміцненні ролі закладів первинної медичної допомоги щодо готовності до спалахів високопатогенних хвороб, запобігання інфекційним хворобам і контролю над ними, у тому числі над гемоконтактними вірусними інфекціями, серед яких вірусні гепатити, ВІЛ/СНІД.

Мета: вивчити сучасні тенденції щодо особливостей ведення хворих з ВІЛ-інфекцією на рівні закладів первинної медичної допомоги.

Матеріали та методи. Використано бази чинних регулятивних вітчизняних та міжнародних документів, літературні джерела, аналітично-інформаційні матеріали, результати обстежень ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Методи бібліосемантичного дослідження, епідеміологічного ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue