Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Оцінка ефективності нутриціологічної корекції порушень білкового обміну у хворих на туберкульоз легень

Authors: Галан І.О., Омельчук С.Т., Процюк Р.Г., Петренко В.І., Галан О.В., Марченко Г.Ф., Аністратенко Т.І.
Національний медичний університетім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Незважаючи на тенденцію до зниження показників захворюваності на туберкульоз (ТБ) та смертності від цієї хвороби, епідемічна ситуація є досить складною. У світовому масштабі ТБ — одна з найактуальніших соціально-економічних і медичних проблем сучасності, що і донині залишається актуальною для України.

Туберкульозна інтоксикація, токсичний вплив антимікобактеріальної терапії (АМБТ), порушення основ раціонального харчування є причиною порушення обміну речовин в організмі. Відмічена тенденція до зниження загального рівня амінокислот (АК) у гострій фазі туберкульозного процесу не тільки за рахунок незамінних амінокислот (НАК), але і замінних (ЗАК), що пояснювалось недостатнім синтезом і надмірним використанням їх на енергетичні та пластичні потреби організму. Вміст АК у плазмі ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Галан І.О., Процюк Р.Г., Омельчук С.Т., Петренко В.І., Галан О.В., Норейко С.Б., Потайчук В.І., Бєгоулєв О.Є., Бондаренко Я.В., Стополянський О.В.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Особливості показників білкових фракцій у хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень на початку лікування
Authors: Разнатовська О.М. - Запорізький державний медичний університет; Смірнова В.В., Костенко І.О., Корольова Ю.О. - КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер»
"Actual Infectology" 3 (4) 2014
Date: 2015.02.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Bile lithogenicity dependence on carbohydrate and lipid metabolism indices in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic acalculous cholecystitis
Authors: Марчук Ю.Ф., Пашковська Н.В., Андрійчук Д.Р., Федів О.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Lower limb revascularization in chronic critical ischemia
Authors: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Колотило О.Б., Буднік Д.Ю.
ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Ukrainian journal of surgery 3 (34) 2017
Date: 2017.12.07
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue