Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Оцінка ефективності нутриціологічної корекції порушень білкового обміну у хворих на туберкульоз легень

Authors: Галан І.О., Омельчук С.Т., Процюк Р.Г., Петренко В.І., Галан О.В., Марченко Г.Ф., Аністратенко Т.І.
Національний медичний університетім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Незважаючи на тенденцію до зниження показників захворюваності на туберкульоз (ТБ) та смертності від цієї хвороби, епідемічна ситуація є досить складною. У світовому масштабі ТБ — одна з найактуальніших соціально-економічних і медичних проблем сучасності, що і донині залишається актуальною для України.

Туберкульозна інтоксикація, токсичний вплив антимікобактеріальної терапії (АМБТ), порушення основ раціонального харчування є причиною порушення обміну речовин в організмі. Відмічена тенденція до зниження загального рівня амінокислот (АК) у гострій фазі туберкульозного процесу не тільки за рахунок незамінних амінокислот (НАК), але і замінних (ЗАК), що пояснювалось недостатнім синтезом і надмірним використанням їх на енергетичні та пластичні потреби організму. Вміст АК у плазмі ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue