Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Експертна оцінка стану верхніх відділів шлунково-кишкового тракту з урахуванням інфікованості на Helicobacter pylori в осіб, які виконували роботи в умовах впливу іонізуючого опромінення

Authors: Незговорова Г.А., Татаренко О.М., Громадська В.М.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Результати довготривалих наукових досліджень постраждалих від аварії на ЧАЕС, персоналу об’єкта «Укриття» ЧАЕС (ОУ) та 30-кілометрової зони відчуження засвідчили, що система травлення через високий ступінь уразливості шлунково-кишкового тракту (ШКТ) до дії зовнішнього та внутрішнього іонізуючого опромінення є однією з тканин-мішеней реалізації впливу радіаційних і нерадіаційних чинників ризику щодо здоров’я і працездатності людей. Незважаючи на досягнуті успіхи у розкритті механізмів виникнення та формування патології ШКТ, застосування сучасних методів діагностики та лікування (зокрема, антихелікобактерної терапії), поширеність захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) не має тенденції до зменшення, особливо серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Отже, проблема радіаційно індукованих уражень ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Незговорова Г.А., Колосинська О.О., Татаренко О. М.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Особливості стану верхніх відділів  шлунково-кишкового тракту за даними ендоскопічного дослідження у хворих  на хронічний криптогенний гепатит і цироз печінки
Authors: Сімонова О.В., Мельниченко Л.Я., Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 2 (48) 2013
Date: 2013.06.19
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue