Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Моніторинг природних вогнищ туляремії в Південному регіоні України

Authors: Нехороших З.М., Єгорова О.О., Гайдаш О.М., Джуртубаєва Г.М., Пилипенко Н.В., Процишина Н.М., Ковбасюк О.В.
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова МОЗ України»,м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Природні вогнища туляремії різної активності та різноманітних типів зареєстровані на всій території України. Поширення природних вогнищ в країні нерівномірне і залежить від різних кліматичних та екологічних факторів, що впливають на біоценотичні зв’язки між збудником туляремії та численними носіями і переносниками інфекції. Південний регіон має дуже сприятливі ландшафтно-географічні особливості (теплий клімат, лимани, пойми річок) для формування та функціонування природних вогнищ туляремії.

Вирішення актуальної проблеми туляремії в сучасних соціально-економічних умовах України є дуже складним у зв’язку з фінансовими труднощами, зміною характеру взаємодії зацікавлених служб та відсутністю профілактики інфекції.

У той же час моніторинг туляремії вкрай необхідний, тому що Francisella ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Нехороших З.М., Джуртубаєва Г.М., Пилипенко Н.В., Процишина Н.М.
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова МОЗ України», м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums
Authors: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 5(5) 2007
Date: 2008.06.13
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue