Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Оцінка епідеміологічного нагляду за ВІЛ/СНІДом у Збройних Силах України

Authors: Олим М.Ю.(1), Моргун С.О.(1), Клименко Ю.Ю.(1), Іванько О.М.(2), Огороднійчук І.В.(2)
(1) — Центральне санітарно-епідеміологічне управління, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія,м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні зростає, у зв’язку з чим країна мобілізувала значний обсяг національних та зовнішніх донорських ресурсів для підтримки впровадження програм у загальнодержавних масштабах. Пріоритетними заходами в напрямку подолання епідемії ВІЛ/СНІДу держава визнає активізацію профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу; забезпечення лікуванням хворих; дотримання прав людей, які живуть із ВІЛ, та формування толерантного ставлення до них у суспільстві.

Мета: аналіз ефективності епідеміологічного нагляду за ВІЛ/СНІДом у Збройних Силах України.

Матеріали та методи. Для виконання роботи були застосовані епідеміологічний, імунохроматографічний та статистичний методи дослідження.

Результати. Для надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію в ЗС Україні створена мережа ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Олим М.Ю.(1), Клименко Ю.Ю.(1), Іванько О.М.(2)
(1) — Центральне санітарно-епідеміологічне управління, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Л.А. Волянська, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
"News of medicine and pharmacy" 7 (409) 2012
Date: 2012.05.30

Back to issue