Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Поліпи шлунка, їх асоційованість із Неlicobacter pylori

Authors: Полінкевич Б.С., Пікас П.Б.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Helicobacter pylori (H.рylori) — одна з найпоширеніших хронічних бактеріальних інфекцій людини в сучасних умовах. Під впливом H.рylori у слизовій оболонці шлунка індукується запальний процес, виникає атрофія залозистого епітелію та розвиваються дизрегенераторні зміни слизової оболонки, що може призводити до дисплазії і раку шлунка. Проблема раку шлунка привертає увагу багатьох науковців, оскільки він посідає друге місце серед причин смерті після серцево-судинних захворювань. 80 % передракових станів є H.рylori-асоційованими. Дані літератури свідчать про вищий (у 8 разів) ризик розвитку раку шлунка в H.рylori-позитивних осіб, ніж у не інфікованих H.рylori. Ерадикація H.рylori значно оптимізує лікування багатьох захворювань ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Features of the Immune Response to Helicobacter рylori Infection in Children with Chronic Gastroduodenal PathologyFeatures of the Immune Response to Helicobacter рylori Infection in Children with Chronic Gastroduodenal Pathology
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк М.-О.В., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" 4(13) 2016
Date: 2017.02.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Роль бактерій роду Helicobacter в патогенезі холелітіазу
Authors: Грузинський О.В. — Білоцерківська районна лікарня
Ukrainian journal of surgery 3-4 (26-27) 2014
Date: 2015.02.05
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Authors: Т.Д. Звягінцева, д.м.н., профессор, Я.К. Гаманенко - Харківська медична академія післядипломної освіти
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (414) 2012 (тематический номер)
Date: 2012.08.07
Authors: О.О. Крилова, учений секретар, к.м.н., с.н.с., ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (337) 2010 (тематический номер)
Date: 2010.10.28

Back to issue