Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Вивчення циркуляції збудників емерджентних інфекцій на території Київської області

Authors: Родина Н.С.(1), Виноград Н.О.(2), Гринчук Г.М.(1), Могильна Л.О.(1)
(1) — Державна установа «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університетім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Проблема вивчення емерджентних (нових) інфекційних захворювань набула актуальності із середини 1990-х років. В останні десятиліття емерджентні та реемерджентні інфекції перетворилися на проблему міжнародного масштабу. Група емерджентних захворювань є досить неоднорідною, але відомо, що близько 75 % становлять зооантропонозні інфекції, серед них більшість природно-осередкових інфекцій. Основними причинами їх виникнення є три фактори: біологічне походження; зоогеографічний та соціально-економічний. Не виключена можливість непередбаченого заносу емерджентних інфекцій, виникнення спалахів різних масштабів серед людей та тварин.

Кліматогеографічні та флоро-фауністичні особливості Київської області сприяють циркуляції певних видів патогенів, що спричиняють різноманітні природно-осередкові інфекції, серед яких: хантавіруси — збудники геморагічної гарячки з нирковим синдромом (ГГНС), вірус лихоманки Західного ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Комарині ендемічні трансмісивні природно-осередкові інфекції в Україні
Authors: Виноград Н.О., Шуль У.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Зараженность клещей Ixodes persulcatus возбудителями различных заболеваний в эндемичном регионе Европейской части России
Authors: Любезнова О.Н., Бондаренко А.Л. - Кировская государственная медицинская академия Минздрава России; Карань Л.С. - Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
"Actual Infectology" 2 (3) 2014
Date: 2014.04.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: Оперчук Н.І., Головань А.Ю.
ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Кіровоград, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue