Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Сучасний стан проблеми антибіотикочутливості та антибіотикорезистентності Pseudomonas aeruginosa

Authors: Сухов Ю.О.(1), Коротчук Н.В.(2), Голуб А.П.(1), Василенко О.Г.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ МОЗ України «Інститут серця», м. Київ, Україна
(3) — Міська клінічна лікарня № 4, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Актуальність проблеми обумовлена високим рівнем резистентності патогенної мікрофлори, особливо у пацієнтів відділень реанімації та інтенсивної терапії, у хворих на хронічну патологію бактеріального генезу, а також наявністю резистентних і полірезистентних штамів патогенних мікроорганізмів із тенденцією до збільшення частоти їх виявлення. Останнім часом привертають до себе увагу також проблеми удосконалення раціональної терапії для стримування подальшого росту резистентності бактеріальних патогенів, досягнення більш швидкого та успішного результату лікування хворих. Крім цього, останніми роками спостерігається зростання фінансових витрат на лікування пацієнтів із тяжкими бактеріальними інфекціями, а також стагнація у розробці нових антимікробних препаратів.

Від 9,0 до 20,0 % інфекційних ускладнень у відділеннях хірургічного ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Сухов Ю.А. (1), Дуда А.К. (1), Коротчук Н.В. (2), Голуб А.П. (1), Коцюбайло Л.П. (1), Василенко Е.Г. (3)
1 - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
2 - ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев, Украина
3 - Киевская городская клиническая больница № 4, г. Киев, Украина

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Астапова В.В.(1), Шапарна Л.А.(2) 1 - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна 2 - КЗОЗ «Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Харків, Україна
"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
The combination of carbapenem resistance and colistin resistance of pathogens  of severe Gram-negative nosocomial infections: the first signs of the start of the postantibiotic era
Authors: Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Бондар М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums

Back to issue