Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Персоніфіковані методи прогнозування розвитку рецидиву туберкульозу легень

Authors: Ткач О.А.(1), Мажак К.Д.(1), Фургала Я.І.(2), Вівчар І.С.(1), Гречуха Н.Р.(2), Шершун Г.Р.(2), Демчук Г.С.(1), Савчак О.І.(1),Яремчишин І.М.(1), Дудок Р.С.(1)
(1) — Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Зростання поширеності рецидиву туберкульозу легень (ТБ), питома частка якого в загальній структурі захворюваності в Україні зросла за останні 3 роки, з приростом бактеріальних форм на 13,9 %, із яких 45,7 % припадає на мультирезистентний ТБ та ТБ із розширеною резистентністю збудника, ускладнює епідемічну ситуацію в умовах цілого ряду несприятливих факторів. З огляду на це необхідна розробка персоніфікованих заходів профілактики щодо тих, хто має високу ймовірність розвитку рецидивів.

Мета: підвищення ефективності прогнозування рецидивів ТБ органів дихання методом визначення прогностичної значимості факторів ризику і їх поєднання в осіб, які перенесли ТБ.

Матерiали та методи. Відповідно до мети і завдань дослідження були ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Результати соціологічного дослідження «Проблема суїцидів у місцях позбавлення волі»
Authors: Хведчук В.В., заступник начальника управління соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Державного департаменту України з питань виконання покарань, м. Київ
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2013
Date: 2013.03.14
Categories: Psychiatry
Sections: Specialist manual
ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень у хворих на рецидив туберкульозу: гематологічні та біохімічні особливості
Authors: Шальмін О.С.1, Ясінський Р.М.1, Растворов О.А.1, Макарович А.Г.2, Яновський А.В.2, 1 Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області, 2 КУ Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер ЗОР
"News of medicine and pharmacy" 9 (460) 2013
Date: 2013.06.11
Categories: Infectious diseases, Phthisiatry
Sections: Specialist manual
Characteristics of specific immunological indicators in patients with postoperative relapse of Graves’ disease
Authors: Булдигіна Ю.В.(1, 2), Шляхтич С.Л.(3), Терехова Г.М.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Київський міський центр ендокринної хірургії на базі КМКЛ № 3, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №1, 2018
Date: 2018.05.04
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue