Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Журнал «Актуальная инфектология» Том 6, №5, 2018

Вернуться к номеру

Чи потребують етіотропного лікування пацієнти з персистуючими інфекціями?

Авторы: Чумак А.А., Носач О.В.
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Рубрики: Инфекционные заболевания

Разделы: Медицинские форумы

Версия для печати

Актуальність. Актуальність визначення потреби в етіотропній терапії пацієнтів із персистенцією герпесвірусних інфекцій і токсоплазмозу зумовлена, з одного боку, значною поширеністю таких станів серед дорослих і дітей, з іншого — домінуючою як серед сімейних лікарів, так і інфекціоністів парадигмою: наявність у пацієнта антитіл класу IgG без IgM чи позитивних результатів полімеразної ланцюгової реакції є протипоказанням для призначення специфічного лікування.

Мета: на основі власних спостережень показати необхідність застосування етіотропної терапії, базуючись насамперед на клінічних даних.

Матеріали та методи. Антитіла класів IgG та IgM проти герпесвірусів 1/2, 4 і 5-го типів та токсоплазм визначали імуноферментними діагностичними наборами згідно з інструкціями виробників.

Клінічне спостереження ...


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Похожие статьи

Стан антивірусного імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
Авторы: Чумак А.А., Носач О.В., Саркісова Е.О., Гасанова О.В., Овсяннікова Л.М., Плескач О.Я., Альохіна С.М., Шинкаренко В.І., Шийко Т.І.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Актуальная инфектология» Том 5, №6, 2017
Дата: 2018.02.20
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Гостра EBV-інфекція у дорослих: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка та лабораторна діагностика
Авторы: Дуда О.К., Колесник Р.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра інфекційних хвороб, м. Київ
Журнал «Актуальная инфектология» 4 (5) 2014
Дата: 2015.02.06
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій (науковий огляд)
Авторы: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Международный неврологический журнал 3 (81) 2016
Дата: 2016.07.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Fetures of clinical course and approaches to diagnostics of inflammatory eye disease in children caused by the persistent intracellular infections
Авторы: E. Yulish, L. Suchina, A. Lysenko - Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk, Ukraine; T. Bukhanovska - State Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Журнал «Здоровье ребенка» 7 (50) 2013
Дата: 2013.12.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология

Вернуться к номеру