Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Значення профілактичних програм, що реалізуються в середовищі людей, які вживають ін’єкційні наркотики, та їх вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні

Authors: Щербінська А.М.(1, 2), Люльчук М.Г.(1, 2), Бабій Н.О.(1, 2), Кирпичова В.В.(1), Гетьман Л.І.(2), Гриценко Т.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»,м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Український центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Сучасна епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні останніми роками характеризується певною стабілізацією епідемічного процесу з деякими коливаннями щорічних показників: 42,6 на 100 тис. населення в 2014 р. — 42,5 в 2017 р. Аналіз кількісних показників захворюваності вказує на зростаючу частку випадків СНІДу в загальній масі зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції, що в 2014 р. становила 45,9 %, 2017 р. — 51,2 %. Зазначене дозволяє припустити зменшення кількості нових випадків інфікування ВІЛ і визначити, в яких ключових групах спостерігаються позитивні зрушення. Як свідчать результати біоповедінкових досліджень, проведених різними дослідниками, важливу роль відіграли профілактичні програми, що широко впроваджувались в середовищі споживачів ін’єкційних ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue