Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Actual Infectology" Том 6, №6, 2018

Back to issue

A case of herpes virus infection on the background of chronic kidney disease and kidney transplantation from a family donor

Authors: Никитюк С.О.(1), Галіяш Н.Б.(1), Євтушенко С.В.(2), Борис З.Я.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті наведено клінічний випадок герпесвірусної інфекції, що розвинулась у хлопця 14 років на тлі хронічної хвороби нирок V ступеня з хронічною нирковою недостатністю IV ст., стан після трансплантації нирки від родинного донора. Особливістю наданого клінічного випадку є необхідність оцінки ризиків та прийняття рішення щодо лікування пацієнта, адже ниркова недостатність є протипоказанням для призначення противірусних препаратів (зокрема, ацикловіру).

В статье представлен клинический случай герпесвирусной инфекции, развившейся у мальчика 14 лет на фоне хронической болезни почек V степени с хронической почечной недостаточностью IV ст., состояние после трансплантации почки от родственного донора. Особенностью представленного клинического случая является необходимость оценки рисков и принятия решения по лечению пациента, так как почечная недостаточность является противопоказанием для назначения противовирусных препаратов (в частности, ацикловира).

The article presents a clinical case of herpes virus infection that developed in a 14-year-old boy against the background of chronic kidney disease stage 5 with chronic renal failure grade IV. The adolescent got a transplant from a family donor and received immunosuppressive medications. The peculiarity of the presented clinical case is the need for risk assessment and decision making on the patient’s treatment, since renal failure is a contraindication for the prescription of antiviral drugs (in particular, acyclovir).


Keywords

підліток, герпесвірусна інфекція, гострий оперізуючий лишай, ниркова недостатність, протипоказання до лікування

подросток; герпесвирусная инфекция; острый опоясывающий лишай; почечная недостаточность; противопоказания к лечению

adolescent; herpetic infection; acute herpes zoster; renal failure; contraindications for treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / за ред. М.А. Андрейчина. — Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. — 500 с.

2. Dworkin R.H., Johnson R.W., Breuer J. et al. Recommendations for the management of herpes zoster // Clin. Infect. Dis. — 2007. — 44(Suppl. 1). — Р. 1-26.

3. Buchbinder S.P., Katz M.H., Hessol N.A. et al. Herpes zoster and human immunodeficiency virus infection // J. Infect. Dis. — 1992. — 166. — Р. 1153-1156.

4. Serota F.T., Starr S.E., Bryan C.K., Koch P.A., Plotkin S.A., August C.S. Acyclovir treatment of herpes zoster infections use in children undergoing bone marrow transplant // JAMA. — 1982. — Vol. 247. — Р. 2132-6.

5. Balfour H.H., Bean B., Laskin O.L. et al. Acyclovir halts progression of herpes zoster in immunocompromised patients // N. Engl. J. Med. — 1983. — Vol. 308. — P. 1448-53.

6. Shepp D.H., Dandliker P.S., Meyers J.D. Treatment of varicella-zoster infection in severely immunocompromised patients: a randomized comparison of acyclovir and vidarabine // N. Engl. J. Med. — 1986. — Vol. 314. — Р. 208-12.

7. Ren Lin, Qifa Liu. Diagnosis and treatment of viral diseases in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation // Journal of Hematology & Oncology. — 6(1). — 94. DOI: 10.1186/1756-8722-6-94.

Similar articles

Clinical picture, diagnosis and treatment of VZV-vasculopathy of cerebral arteries
Authors: Мальцев Д.В.(1, 2), Євтушенко С.К.(3), Горбенко В.Ю.(4), Бондарчук О.Л.(4)
1 - Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
4 - Київська клінічна міська лікарня № 4, м. Київ, Україна

International neurological journal №3 (97), 2018
Date: 2018.07.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Мудрик У.М., Волянська Л.А., Євтушенко С.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Анна Валд, Кафедра медицини та епідеміології, Університет штату Вашингтон Сіетл (штат Вашингтон), США, Джоел М. Браун, Кафедра біостатистики, Каліфорнійський університет Берклі (штат Каліфорнія), США
"News of medicine and pharmacy" Акушерство и гинекология (347) 2010 (тематический номер)
Date: 2011.01.19
Інформативність дослідження герпесвірусних інфекцій для диференційної діагностики патологій головного мозку
Authors: Васильєва І.Г., Хонда О.М., Чопик Н.Г., Міхаль Г.В., Олексенко Н.П., Галанта О.С., Цюбко О.І., Сніцар Н.Д. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums

Back to issue