Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019

Back to issue

Оцінка ефективності лікування дітей із синдромом кашлю віком від одного до шести років із використанням шкали BSS (Bronchitis Severity Score)

Authors: Абатуров О.Є., Токарєва Н.М.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. У нозологічній структурі гострих респіраторних інфекцій дитячого віку провідне місце займають гострі прості бронхіти (ГПБ). Частота зустрічальності гострого бронхіту (ГБ) становить від 74 до 96 ‰. Останнім часом відзначається патоморфоз гострих респіраторних захворювань у дітей, який характеризується схильністю до розвитку затяжного й ускладненого перебігу [1, 2]. Під час лікування ГПБ з огляду на те, що одним із ключових проявів ГПБ є кашель, необхідно в досить короткі терміни визначити оптимальний обсяг обстеження хворого і призначити відповідне лікування. Для оцінки ефективності терапії, що проводиться, може бути використана шкала Bronchitis Severity Score (BSS, запропонована L. Dome, R. Schuster, 1996), як одна з об ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Джумагазиев А.А. Применение иммуномодуляторов и метаболитов для профилактики острого бронхита и острой пневмонии у детей // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016; 117-3: 44-45.

2. Сухорукова Д.Н., Кузнецова Т.А. Эпидемиология острого бронхита и бронхиолита у детей // Евразийский союз ученых. 2016; 32: 19-21.

3. Lehrl S., Matthys H., Kamin W., Kardos P. The BSS — A Valid Clinical Instrument to Measure the Severity of Acute Bronchitis // J. Lung. Pulm. Respir. Res. 2014; 1(3): 00016. doi: 10.15406/jlprr.2014.01.00016.

4. Berlutti F.F., Pantanella F., Natalizi T. et al. Antiviral properties of lactoferrin — a natural immunity molecule // Molecules. 2011 Aug 16; 16(8): 6992-7018. doi: 10.3390/molecules16086992.

5. Горелов А.В., Феклисова Л.В., Грачева Н.М., Алпенидзе Д.Н. Экзогенная интерферонизация как аспект этиопатогенетической терапии острых респираторных вирусных инфекций // Фарматека. 2011; 15: 73-81.

6. Timmer A., Günther J., Rücker G., Motschall E., Antes G., Kern W.V. Pelargonium sidoides extract for acute respiratory tract infections // Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 22; (10): CD006323. doi: 10.1002/14651858.CD006323.pub3.

7. Крючко Т.О. Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей / Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров., О.Я. Ткаченко, Н.М. Токарева // Здоровье ребенка. 2018; 1(13): 59-65. doi: 10.22141/2224-0551.13.1.2018.127062.

Similar articles

Effect of the extract of ivy leaves on the production of antimicrobial peptides in acute simple bronchitis  in children
Authors: Абатуров О.Є., Токарєва Н.М., Нікуліна А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 13, №6, 2018
Date: 2018.10.03
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Update of interferon use in acute simple bronchitis in children
Authors: Абатуров О.Є., Токарєва Н.М.
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 13, №7, 2018
Date: 2018.12.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Possibilities of using the Bronchitis Severity Scale to assess the effectiveness of the treatment of acute bronchitis in children
Authors: Абатуров O.Є., Токарєва Н.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 15, №6, 2020
Date: 2020.11.16
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The risk prediction of acute simple bronchitis’ prolonged duration in children
Authors: Агафонова О.О., Токарєва Н.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019
Date: 2019.06.07
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue