Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019

Back to issue

Вікові особливості Епштейна — Барр-асоційованого інфекційного мононуклеозу в дітей Запорізької області

Authors: Конакова О.В., Усачова О.В., Сіліна Е.А., Пахольчук Т.М., Дралова О.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Інфекційний мононуклеоз, який характеризується лихоманкою, ангіною, поліаденітом, збільшенням печінки та селезінки, появою атипових мононуклеарів у периферичній крові, є найбільш типовим проявом гострої Епштейна — Барр вірусної інфекції (ЕБВІ). Багатьма дослідженнями доведено, що в клінічній картині захворювання виявляються вікові відмінності, що обумовлюють розвиток переважно атипових, легких форм інфекційного мононуклеозу в дітей раннього віку на відміну від підлітків із типовими, часто тяжкими формами захворювання (Крамарьов С.О., Виговська О.В., Краснов В.В., Levine Н. та ін.).
Мета дослідження: вивчити сучасні вікові особливості клініко-лабораторних проявів інфекційного мононуклеозу в дітей.
Матеріали та методи. Проведено аналіз 44 історій хвороби дітей із гострою формою Епштейна ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue