Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019

Back to issue

Вікові особливості Епштейна — Барр-асоційованого інфекційного мононуклеозу в дітей Запорізької області

Authors: Конакова О.В., Усачова О.В., Сіліна Е.А., Пахольчук Т.М., Дралова О.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Інфекційний мононуклеоз, який характеризується лихоманкою, ангіною, поліаденітом, збільшенням печінки та селезінки, появою атипових мононуклеарів у периферичній крові, є найбільш типовим проявом гострої Епштейна — Барр вірусної інфекції (ЕБВІ). Багатьма дослідженнями доведено, що в клінічній картині захворювання виявляються вікові відмінності, що обумовлюють розвиток переважно атипових, легких форм інфекційного мононуклеозу в дітей раннього віку на відміну від підлітків із типовими, часто тяжкими формами захворювання (Крамарьов С.О., Виговська О.В., Краснов В.В., Levine Н. та ін.).
Мета дослідження: вивчити сучасні вікові особливості клініко-лабораторних проявів інфекційного мононуклеозу в дітей.
Матеріали та методи. Проведено аналіз 44 історій хвороби дітей із гострою формою Епштейна ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Improving the treatment of Epstein-Barr virus infectious mononucleosis in children
Authors: Крамарьов С.О.(1), Шадрин В.О.(1), Євтушенко В.В.(1), Шпак І.В.(1), Большакова Л.А.(2), Камінська Т.М.(2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №2, 2018
Date: 2018.06.08
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Atypical forms of acute Epstein-Barr virus infection in children
Authors: Сорокман Т.В.(1), Попелюк Н.О.(1), Швигар Л.В.(2)
1 - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - КМУ «Міська дитяча поліклініка», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №2, 2018
Date: 2018.06.08
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Інфекційний мононуклеоз у дітей: клініко-імунологічна характеристика
Authors: Леженко Г.О., Усачова О.В., Сіліна Є.А., Пахольчук Т.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Сlinical and Sonographic Indices as Diagnostic Criteria of Infectious Mononucleosis in Children
Authors: Іванова Л.А., Гарас М.Н., Андрійчук Т.Р. - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue