Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019

Back to issue

Особливості нейробореліозу в дітей Тернопільської області

Authors: Никитюк С.О.(1), Климнюк С.І.(1), Костик М.М.(2), Сковронська О.Н.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Нейробореліоз (НБ) — це найбільш загальний прояв дисемінованої форми хвороби Лайма (ХЛ) із проявами ураження центральної та периферійної нервової систем. В Європі цю хворобу спричиняють три види борелій, наприклад Borrelia burgdorferi та, найчастіше, B. garinii або B. afzelii. За рідкісним винятком, збудником захворювань у Північній Америці є B. burgdorferi sensu stricto. Передача людям зазвичай відбувається через укус інфікованих кліщів. Зараз у країнах Європи спостерігають зростання рівня захворюваності на нейробореліоз Лайма [1, 4, 5]. Найчастіше його клінічна картина в дітей проявляється периферійним паралічем обличчя, який виникає у 71 % пацієнтів, та на другому місці — асептичним менінгітом (29 %).
Мета дослідження — проаналізувати частоту виникнення ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis / А. Mygland, U. Ljostad, V. Fingerle [et al.] // Eur. J. Neurology. — 2010. — Vol. 17. — P. 8-16.

2. Nau R., Christen H.J., Eiffert H. Lyme disease: current state of knowledge // Dtsch. Arztebl. Int. — 2009. — Vol. 106. — P. 72-81.

3. Halperin J.J. Nervous system Lyme disease / J.J. Halperin // J.R. Coll. Physicians Edinb. — 2010. — Vol. 40. — P. 248-255.

4. Dressler F. Antibody responses to the three genomic groups of Borrelia burgdorferi in European Lyme borreliosis / F. Dressler, R. Ackermann, A. C. Steere // J. Infect. Dis. — 1994. — Vol. 169 (2). — Р. 313-318.

5. Serodiagnosis of Lyme borreliosis by Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, and B. afzelii western blots (immunoblots) / G.L. Norman, J.M Antig., G. Bigaignon, W. R. Hogrefe // J. Clin. Microbiol. — 1996. — Vol. 34(7). — Р. 1732-1738.

6. Микст-инфекция: клещевой энцефалит и гранулоцитарний анаплазмоз человека / С.А. Дракина, Л.А. Анисько, В.В. Щерба, Т.И. Самойлова, А.Г. Красько // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — № 1. — С. 21-26.

7. Лобзин Ю.В., Рахманова А.Г., Антонов В.С. Рекомендации для врачей. — Санкт-Петербург, 2000. — 33 с.

8. Borrelia burgdorferi infection and Lyme disease in children / S. Esposito, S. Bosis, C. Sabatini, L. Tagliaferri, N. Principi // International Journal of infectious diseases. — 2013. — Vol. 17, Issue 3. — P. e153–e158.

Similar articles

Lyme disease in childhood: look at the problem and clinical case
Authors: Сорокман Т.В., Молдован П.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №1, 2018
Date: 2018.03.22
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Lyme Borreliosis: Current Problem of Infectiology (Clinical Lecture)
Authors: Попович О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" 3 (12) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Topical issues of Lyme disease. An overview of current international guidelines
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 5(5) 2007
Date: 2008.06.13
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue