Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019

Back to issue

Клінічні прояви менінгоенцефалітів у дітей залежно від етіології

Authors: Огієнко В.І., Ходак Л.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність проблеми менінгоенцефалітів (МЕ) у дітей обумовлена тяжкістю перебігу, раннім, часто блискавичним розвитком життєзагрожуючих станів, високою летальністю, частотою залишкових явищ.
Мета роботи: вивчити клінічні особливості МЕ у дітей залежно від етіології.
Матеріали та методи. Проведено аналіз етіологічної структури та клінічної картини МЕ у 82 дітей віком від 1 місяця до 17 років, які перебували на лікуванні в КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» за період 2016–2018 рр. Середній вік хворих — 6,7 року. Етіологія захворювання встановлювалась шляхом виділення ДНК/РНК із ЦСР методом ПЛР і визначення ранніх маркерів збудників методом ІФА. У 71,9 % (n = 59) дітей етіологічним ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Clinical features of nervous system disorders in patients with EBV as monoinfection and in association with other herpes viruses in their reactivation and persistence
Authors: Руденко А.О., Муравська Л.В., Дьяченко П.А., Пархомець Б.А., Клюс В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №6, 2017
Date: 2018.02.19
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
International neurological journal 2 (48) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Modern problems, diagnosis and treatment of herpesvirus infections
Authors: Андрєєва О.Г.(1), Муравська Л.В.(1), Дьяченко П.А.(1), Гетьман Л.І.(2), Руденко А.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України ім. Л.В. Громашевського», м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Modern approaches to the treatment of herpetic infection in children
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №3, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue