Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Лайм-артрит у дітей: особливості діагностики

Authors: Никитюк С.О.(1), Омецінська О.Б.(2), Юрик І.Є.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча лікарня, м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Хвороба Лайма (системний кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз, хронічна мігруюча еритема) — природно-вогнищева хвороба, викликана Borrelia burgdorferi, що поширюється кліщами і проявляється мігруючою кільцеподібною еритемою, лихоманкою, ураженням центральної та периферичної нервової системи, серця і великих суглобів. Відомо, що хвороба тривалий час може перебігати в безеритемній формі й у подальшому переходити в маніфестну форму з хронічним рецидивуючим або безперервно прогресуючим перебігом.
Метою роботи було вивчити частоту виникнення Лайм-артриту (ЛА) серед дітей, які зазнали укусів кліщів, особливості діагностики артриту у них, використавши двохетапну схему діагностики (ІФА та імуноблот).
Матеріали та методи. Обстеження проводилось у рамках науково-дослідної роботи «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 5(5) 2007
Date: 2008.06.13
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Lyme Borreliosis: Current Problem of Infectiology (Clinical Lecture)
Authors: Попович О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" 3 (12) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Никитюк С.О.(1), Климнюк С.І.(1), Костик М.М.(2), Сковронська О.Н.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019
Date: 2019.03.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Lyme disease in childhood: look at the problem and clinical case
Authors: Сорокман Т.В., Молдован П.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №1, 2018
Date: 2018.03.22
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue