Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Клінічні «маски» гнійного риногенного ускладнення: випадок із практики (стендова доповідь)

Authors: Семчишин І.М.(1), Гербіш Ю.О.(1), Дмитрах О.О.(1), Панченко В.А.(1), Семенюк О.О.2
(1) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, клініка отоларингології та офтальмології, м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. За даними літератури, частота ускладнень риносинуситів не залежить від застосування антибіотиків. Питома вага орбітальних ускладнень становить 60–75 %, а в умовах нераціональної антибіотикотерапії і росту резистентності можна очікувати збільшення кількості таких випадків.
Мета дослідження: продемонструвати багатогранність проявів гнійних риногенних ускладнень та їх клінічні «маски», підвищити настороженість до цієї патології лікарів не тільки першого контакту, але й інших спеціальностей.
Матеріали та методи. Пацієнт 60 років направлений у клініку отоларингології та офтальмології з приводу екзофтальму, що виник після тривалого лікування кон’юнктивіту та глаукоми.
Результати та обговорення. Зі слів пацієнта, хворіє близько 1 року, коли виникли сльозотеча і почервоніння ока. Тривало ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Clinical case of endovascular embolization of dural carotid cavernous fistula by transvenous transorbital access
Authors: Петренко О.В.(1), Єгорова К.С.(2), Луговський А.Г.(2), Орлов М.Ю.(2), Чепурний Ю.В.(3), Яроцький Ю.Р.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019
Date: 2019.10.10
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, член Європейської тиреоїдної асоціації, заслужений лікар України
"News of medicine and pharmacy" 10 (365) 2011
Date: 2011.06.23
X-ray techniques in the diagnosis of orbital pathology
Authors: Петренко О.В., Бабкіна Т.М., Васильцов І.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №2, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual

Back to issue