Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Клінічні аспекти застосування тивортину в режимах лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

Authors: Ткач О.А.(1), Мажак К.Д.(1), Писаренко Є.І.(1), Вівчар І.С.(1), Яремчишин І.Б.(1), Рак Л.М.(2), Гречуха Н.Р.(2), Тупичак Р.М.(2), Гуменна Н.Б.(2), Турчина Т.В.(2)
(1) — Національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — КНП ЛОР «Центр легеневого здоров’я», м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Висока питома частка розширеної та прерозширеної мультирезистентності (МР) мікобактерій (МБТ), зростання частоти виявлення занедбаних деструктивних форм мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) із наявністю полікавернозу обумовлюють пошук нових, пацієнт-орієнтованих підходів до ведення випадку. Призначення індивідуальних режимів етіопатогенетичного лікування із застосуванням засобів різноспрямованої дії дозволить підвищити результативність хіміотерапії (ХТ), збільшити частоту виліковування хворих, що запобігатиме розвитку рецидиву МРТБ.
Мета: вивчити клінічну ефективність застосування тивортину у хворих із новими і повторними випадками МРТБ легень на стаціонарному етапі.
Матеріали та методи. З цією метою обстежено 54 хворі на МРТБ. Сформовано дві групи хворих: основна, до якої увійшли 24 хворі з новими та повторними випадками МРТБ ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Мажак К.Д.(1), Ткач О.А.(1), Писаренко Є.І.(1), Вольницька Х.І.(2), Лаповець Н.Є.(1), Голубченко Л.К.(1), Демчук Г.С.(1), Мельничук Т.В.(2), Тацюн Т.Ю.(1)
(1) — Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В., Бойко А.В., Медвецька О.В., Трефаненко І.В., Гайдичук В.С., Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Disease and antibiotics" 1 (04) 2011
Date: 2011.06.17
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: М.М. САВУЛА, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
"News of medicine and pharmacy" 11(247) 2008
Date: 2008.10.28
Categories: Obstetrics and gynecology, Phthisiatry
Sections: Specialist manual

Back to issue