Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Результати моніторингу противірусної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити у Дніпропетровській області

Authors: Шевченко-Макаренко О.П.(1), Шостакович-Корецька Л.Р.(1), Ніколайчук М.А.(1), Ткаченко В.Д.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР, м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. В Україні та Дніпропетровському регіоні щороку реєструються нові випадки захворюваності на хронічні вірусні гепатити В та С (ХВГВ та ХВГС), але без урахування рівня поширеності, як це відбувається, наприклад, при спостереженні за ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Цю проблему можна розв’язати завдяки застосуванню реєстру пацієнтів. Також реєстри корисні як спостережний інструмент за хронічними хворобами або хворобами, що мають тривалий перебіг лікування та необхідність моніторингу клінічних даних і лабораторних змін для подальшої корекції терапії. У Дніпропетровській області електронний реєстр хворих на ХВГВ та ХВГС створено у 2010 році. Хворі, яким призначена специфічна противірусна терапія ХВГС, вносяться в окремий блок реєстру — розділ «Моніторинг ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Калашник К.В., Рябоконь Ю.Ю., Абрамов А.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Нові можливості в лікуванні хронічних вірусних гепатитів. Досвід застосування Трициклолу
Authors: В.І. Трихліб – д.м.н., професор кафедри військової терапії
Української військово-медичної академії, м. Київ

"News of medicine and pharmacy" №15 (675), 2018
Date: 2018.12.12
Sections: Clinical researches

Back to issue