Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Клініко-епідеміологічні аспекти супутнього Лайм-бореліозу у пацієнтів із локалізованою склеродермією (стендова доповідь)

Authors: Штокайло К.Б.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Локалізована склеродермія (морфеа) — хронічне захворювання з прогресуючим тривалим перебігом, що характеризується ураженням сполучної тканини з переважанням фібросклеротичних і судинних порушень у шкірі. Етіологія даного дерматозу до кінця не з’ясована, одними із провокуючих чинників якого можуть бути вірусні або бактеріальні інфекції, зокрема збудник Лайм-бореліозу — Borrelia burgdorferi sensu lato.
Мета роботи: вивчити клініко-епідеміологічні аспекти супутнього Лайм-бореліозу у пацієнтів із локалізованою склеродермією.
Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилось 46 хворих із локалізованою склеродермією, які протягом 2015–2018 рр. лікувались амбулаторно та стаціонарно в Тернопільському обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. Вік обстежених становив від 18 до 74 років. Чоловіків було 11 (23,9 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Шкільна М.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гук М.Т., Шкільна М.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Никитюк С.О.(1), Омецінська О.Б.(2), Юрик І.Є.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська обласна дитяча лікарня, м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гуменна Р.О., Шкільна М.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue