Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Нетоксичні ліпополісахариди — антагоністи токсичних ліпополісахаридів

Authors: Булигіна Т.В., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Наприкінці ХХ століття внаслідок глобальних екологічних проблем у всьому світі спостерігається зростання кількості захворювань, викликаних патогенними та умовно–патогенними бактеріями. Особливе значення у патогенезі цих захворювань мають ендотоксини (ліпополісахариди — ЛПС). Вони відіграють важливу роль у різних взаємовідносинах «хазяїн — паразит», при вивільненні з клітин грамнегативних бактерій у кровотік, залучаються в патогенез та токсичні прояви бактеріальних інфекцій, найтяжчим серед яких є септичний шок. Відмираючі клітини збудників інфекцій та резидентної мікрофлори виділяють ЛПС у кровотік, які, взаємодіючи з СD14–рецепторами, обумовлюють низку патологічних ефектів, що мають місце при септичному шоці: утворення численних імунологічних медіаторів білкової природи — цитокінів. Якщо продукція цитокінів стає надмірною ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Абатуров А.Е. Днепропетровская государственная медицинская академия
"Child`s Health" 6(21) 2009
Date: 2010.07.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Здорова сучасна людина: сьогодення та майбутнє
Authors: Степанов Ю.М., Птушкіна Д.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 3 (53) 2014
Date: 2014.09.19
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual

Back to issue