Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Показники системи цитокінів у хворих на хронічний гепатит та їх корекція

Authors: Верба Н.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Інтерлейкін–6 (IL–6) володіє подвійною дією: з одного боку він стимулює синтез туморнекротизуючого фактора (TNF), з другого — при надмірній продукції TNF пригнічує цей синтез. Тому на сьогодні єдиної думки щодо участі IL–6 у прозапальних і запальних процессах в організмі людини досі немає. Так, у хворих на хронічний гепатит С (ХГС) функціонування цитокінової мережі досі знаходиться на етапі вивчення.

Мета дослідження: вивчити показники деяких цитокінів у хворих на ХГС (IFN–cир., IFN–α, IFN–β, IFN–γ, IL–6 та TNF).

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували хворі на ХГС, з яких було 88 (45,13 %) жінок і 107 (54 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Н.В. Верба
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Калашник К.В., Рябоконь Ю.Ю., Абрамов А.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Бевз Т.І., Мороз Л.В., Мартинюк Г.А.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Взаємозв’язок між лептинорезистентністю та серцево-судинним ризиком у хворих із гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом
Authors: МІТЧЕНКО О.І., РОМАНОВ В.Ю., КУЛИК О.Ю., ЯКУШКО Л.В. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
"Hypertension" 3 (41) 2015
Date: 2015.09.16
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue